To projekter får 270 millioner til CO2-lagring i Nordsøens oliefelter

To projekter, der skal lave CO2-lagring i danske oliefelter Harald og Nini, har samlet modtaget 272 millioner kroner i støtte til CO2-lagring i Nordsøen.

To projekter åbner ballet for CO2-lagring i Nordsøens danske oliefelter. Der er givet 197 millioner kroner til Project Greensand, med INEOS Oil & Gas Danmark som hovedansøgere, og 75 millioner kroner til Projektet Bifrost med TotalEnergies som hovedansøger. Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Projekterne sættes i gang i 2022. Potentielt have et samlet lagringspotentiale på hele 24 millioner tons CO2 om året, lyder det.

– Vi har sat et stop for fremtidige udbudsrunder og en slutdato for olieeventyret. Nu vil vi inden længe kunne pumpe CO2 tilbage i undergrunden, siger klimaminister Dan Jørgensen (S) i pressemeddelelsen.

Projektet Bifrost har meldt ind, at der potentielt fra 2027 kan lagres 3 millioner ton per år CO2, og Greensand har meldt ind, at der potentielt fra 2025 kan lagres op til 1,5 millioner ton CO2 årligt. Bifrost forventer på sigt at kunne lagre op til 16 millioner ton CO2 årligt, mens Greensand forventer at kunne lagre op til 8 millioner ton CO2 per år.

Med Nordsøaftalen, indgået af Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Konservative den 3. december 2020, blev det aftalt at afsætte i alt 200 millioner kroner øremærket til udvikling og demonstration af CO2-lagring i Nordsøen. EUDP’s bestyrelse har derudover valgt at afsætte yderligere 75 millioner kroner fra EUDP’s generelle pulje til CO2-lagring i Nordsøens oliefelter.

– Vi har valgt to projekter med høj kvalitet, som går til opgaven med at lagre CO2 i Nordsøens undergrund med to forskellige metoder. Det er vigtigt ikke at lægge alle æg i en kurv, på dette stadie for CO2-lagring. De store tilsagn har kun været muligt, fordi vi har haft en særpulje, som blev besluttet i forbindelse med Nordsøaftalen, siger Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP’s bestyrelse, i pressemeddelelsen.

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.

Fakta om projekterne

  • Project Greensand” består af INEOS Oil & Gas Danmark som hovedansøger samt 28 projektdeltagere, hvoraf følgende deltagere har et væsentligt bidrag. Wintershall Dea, INEOS Oxide Antwerp, Semco Maritime, Maersk Drilling og Blue Water Shipping.
  • Bifrost” består af TotalEnergies (som er en del af DUC – Dansk Undergrunds Consortium) som hovedansøger samt DTU (DHRTC og DTU Management) og Ørsted som projektdeltagere.
  • Project Greensand” fokuserer på CO2-lagring i Nini-feltet, mens ”Bifrost” fokuserer på Harald-feltet.
  • Project Greensand” inddrager hele værdikæden fra fangst, transport og lagring, og projektorganisationens 29 projektpartnere dækker aktører fra hele kæden.
  • Projekt ”Bifrost” omhandler udelukkende selve lagringen, og projektorganisationen er derfor fokuseret til 3 nøglepartnere inden for lagring.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.