Anlæg af Nordhavnstunnelen set fra Nordhavn. Foto: Vejdirektoratet.
Anlæg af Nordhavnstunnelen set fra Nordhavn. Foto: Vejdirektoratet.

Først blev der sejlet sand ind og en stor del af Svanemøllehavnen blev fyldt op. Så blev der vibreret og banket spuns, sat sekantpæle og jord- og opløftsankre.

Nu er det til at se en ende på de seneste mange måneders støjende arbejder i forbindelse med anlæg af Nordhavnstunnelen, og Besix og MT Højgaard skal nu til at fjerne jord og sand for at give plads til selve støbning af tunnelen.

Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

For at bygge Nordhavnstunnelen skal der graves ud og herefter støbes betonbund, -sider og -loft i udgravningen, som efterfølgende bliver dækket til, så lystsejlerne kan få deres havn tilbage om et par år.

Mere end 270.000 kubikmeter jord vil i den kommende tid forlade byggepladsen på Nordhavnssiden og bliver kørt i depot, ligeledes i Nordhavnen.

Derudover vil mere end 90.000 kubikmeter jord blive nyttiggjort i forbindelse med anlægget af tunnelen. Dertil kommer jord og sand fra Kalkbrænderiløbet og Svanemøllehavn. En del materialer vil også blive placeret i Svanemøllehavnen og Kalkbrænderiløbet for at sænke antallet af lastbiltransporter.

Udgravning af tunneltraceet kommer til at foregå hele 2024. Sideløbende vil arbejdet med at støbe selve tunnelen blive igangsat. Efter planen går støbningen af tunnelen i gang i løbet af sommeren 2024, skriver Vejdirektoratet.

– Vi kommer heller ikke udenom en lille forsinkelse i projektet, men heldigvis ikke i et omfang, der ikke kan indhentes over de kommende måneder. En ny stor aktivitet skal i gang. Nu skal vores entreprenør nemlig til at grave ud til selve tunnelen, så de senere i år kan komme i gang med støbningen, siger Mette Stender, projektleder i Vejdirektoratet.

I første omgang starter arbejdet med at grave ud til tunnelen i Nordhavn.

I løbet af forsommeren starter udgravningen op på Østerbrosiden. Her skal en stor del af de mange ton sand, mere end 337.000 ton sand i alt, der blev fyldt i Svanemøllehavnen for et års tid siden igen fjernes i tunneltraceet. I første omgang bliver sandet genbrugt på byggepladsen til adgangsveje og til at styrke arbejdsplatformen.

– Det er rigtig meget sand og jord, vi skal have væk fra byggepladsen, og når udgravningen kommer op i kadence i løbet af foråret og sommeren, vil der forventeligt være op til 200 daglige lastbiltransporter fra Svanemøllehavnside og Nordhavn, siger Mette Stender, projektleder i Vejdirektoratet

Gener fra arbejdet

Arbejdet med bortskaffelse af jord og sand kommer til at betyde flere transporter til og fra byggepladsen ved Svanemøllehavnen og i Nordhavn resten af 2024.

Det er rigtig meget materiale, som skal transporteres væk fra byggepladsen. Vejdirektoratet forventer op til 200 daglige transporter, når arbejdet for alvor er kommet i gang.

Alt efter vejret må man også regne med mere støv, hvis det er varmt og tørt. Hvis det derimod er vådt, kan det ikke undgås, at der kommer jord og mudder på vejene, understreger Vejdirektoratet.

Arbejdet forventes generelt at foregå fra mandag til fredag mellem klokken 7-19, og de særligt støjende arbejder må foregå mellem klokken 8-17.

Fakta om Nordhavnstunnelen

Nordhavnstunnelen bliver en 1,4 kilometer lang tunnel, som skal skabe mere direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne i ydre og indre Nordhavn.

Adgangen til havneaktiviteterne i området bliver også forbedret og en stor del af den tunge trafik vil blive flyttet væk fra det øvrige vejnet på Østerbro.

Vejdirektoratet anlægger Nordhavnstunnelen i samarbejde med Københavns Kommune og By & Havn.

Efter planen skal den 3,4 milliarder kroner dyre tunnel tages i brug i 2027.

Kilde: Vejdirektoratet.