Jehovas Vidners tidligere stævneplads i Gødvad skal omdannes til boligområde. Foto: Silkeborg Kommune.
Jehovas Vidners tidligere stævneplads i Gødvad skal omdannes til boligområde. Foto: Silkeborg Kommune.

I sommeren 2016 købte Silkeborg Kommune Jehovas Vidners stævneplads med overtagelse i september 2017.

Og i maj 2023 satte Plan- og Vejudvalget gang i arbejdet med en helhedsplan for det 24 hektar store område i Gødvad. Der lægges som udgangspunkt op til, at omkring 11,4 hektar skal byudvikles.

Silkeborg Kommune har tidligere anslået, at ved udnyttelse af 28.500 kvadratmeter boligjord, vil kommunen kunne få en indtægt på omkring godt 11 millioner kroner.

Hvis 57.000 kvadratmeter udnyttes som boligjord, vil det kunne give en indtægt på knap 23 millioner kroner, og hvis 85.500 kvadratmeter udnyttes som boligjord vil det kunne give en indtægt på over 34 millioner kroner.

Den eksisterende auditoriebygning på Stævnepladsen kan blive bevaret og omdannet. Illustration: Lendager Arkitekter.
Den eksisterende auditoriebygning på Stævnepladsen kan blive bevaret og omdannet. Illustration: Lendager Arkitekter.

Foruden nye boliger er der mulighed for, at den eksisterende auditoriebygning bliver bevaret og omdannet. Lendager Arkitekter har undersøgt bygningens potentialer, og blandt andet foreslået, at den kan ombygges til boliger, daginstitution og outdoorcenter i kombination og til højskole.

Frem mod maj skal der udvikles en vision for hele området, så politikerne i slutningen af maj kan beslutte, hvilken udvikling de ønsker for området. Desuden skal de beslutte, om den eksisterende auditoriebygning skal bevares.

Endeligt skal de i slutningen af 2024 vedtage en helhedsplan for området.

Indtil videre kan politikerne støtte sig op ad de tre scenarier, som Lytt Architecture har skitseret, for den fremtidige udvikling af Stævnepladsen.

Tre scenarier for den fremtidige udvikling af Stævnepladsen i Silkeborg

De tre bud fra Lytt Architecture giver opstiller forskellige muligheder for, hvordan fremtidig boligbebyggelse i området kan disponeres (klik på illustrationen for større version):

Kilde: Stævnepladsen Silkeborg – Analyse og scenariekoncepter, Lytt Architecture.