Vejdirektoratet genudbyder snerydning – tilbud var tre gange for høje

Vejdirektoratets bygherreoverslag er på i alt 35,7 millioner kroner per år, men tilbuddene løb op i 100 millioner kroner. Så vintertjeneste genudbydes.

Tidligere på året udbød Vejdirektoratet udbud af vintertjeneste på kørebaner. Efter endt licitation i begyndelsen af juni stod det klart, at de indkomne tilbud lå langt over bygherreoverslaget. Der er desuden ikke afgivet tilbud på 18 ud af de i alt 81 udbudte ruter rundt omkring i landet.

Derfor trækker Vejdirektoratet nu udbuddet tilbage for at genudbyde det igen i midten af juli måned. Det skriver direktoratet i en pressemeddelelse.

Vejdirektoratet har inviteret branchen til et møde for at orientere om, hvad der kan gøres for, at flere virksomheder byder på vintertjenesten, når den i midten af juli måned bliver genudbudt.

– Vi har haft en tæt dialog med branchen om, hvordan vi i Vejdirektoratet kan skrue et udbud sammen, som vognmændene kan se sig selv i. Vi kigger blandt andet på beredskabsperioder, responstider, varsling og andre tiltag, som skaber mere fleksibilitet for vognmændene. Vi ser på rigtig meget i forhold til situationen her og nu, men også i relation til de kommende sæsoner, udtaler drifts- og teknikdirektør Michael Kirkfeldt, Vejdirektoratet, i meddelelsen.

Vejdirektoratets peger på en række faktorer, som kan have haft indvirkning på de høje tilbud og de manglende tilbud på en række ruter. Det drejer sig blandt andet om de generelt stigende omkostninger i samfundet, mangel på arbejdskraft i transportbranchen og usikkerhed angående arbejdstidsregler for chauffører.

Nu et direktoratet i gang med at undersøge, hvordan de samlede udgifter til vintertjenesten kan reduceres.

Vejdirektoratet vil blandt andet ændre beredskabsperioden, hvor vognmændene skal stå klar til eksempelvis at rykke ud fra den 1. oktober til den 15. oktober. Perioden går fortsat frem til den 30. april i foråret.

Saltberedskabet, hvor vognmændene skal stå klar til at rykke ud for at salte kørebanerne, rykker ligeledes fra den 1. oktober til den 15. oktober, mens sneberedskabet reduceres fra den 1. november til den 15. november og fra den 15. april til den 30. marts i begyndelsen af det nye år.

Det er historiske data om snefald, som understøtter, at perioden for snerydning kan reduceres, og at opgaven i øvrigt kan varetages af saltbilerne.

Fakta om vintertjeneste

Vejdirektoratet modtog tilbud på 63 ud af de i alt 81 udbudte ruter rundt omkring i landet fordelt på i alt 23 tilbudsgivere. De 18 ruter, hvor der ikke er afgivet tilbud, udgør i alt 22 procent.

Vejdirektoratets bygherreoverslag er på i alt 35,7 millioner kroner per år, hvilket er baseret på et gennemsnit af forbruget for de tre forudgående sæsoner. De indkomne tilbud løb op i i alt 100,2 millioner kroner per år.

Det er Vejdirektoratets forventning, at udbuddet for vintertjeneste vil blive genudbudt omkring midten af juli måned med frist for bud en måned efter.

Kilde: Vejdirektoratet.