Vision Ejendomme vil fylde huller på Amager med boliger

På Amagerbrogade og Kurlandsgade i Sundholmskvarteret på Amager vil Vision Ejendomme bygge lejligheder, ungdomsboliger og erhverv.

Vision Ejendomme vil bygge lejligheder, ungdomsboliger og erhverv på Amagerbrogade og Kurlandsgade i Sundholmskvarteret på Amager. Foto fra en projektpræsentation.
Vision Ejendomme vil bygge lejligheder, ungdomsboliger og erhverv på Amagerbrogade og Kurlandsgade i Sundholmskvarteret på Amager. Foto fra en projektpræsentation.

Vision Ejendomme står bag to projekter på henholdsvis Kurlandsgade og Amagerbrogade i Sundholmskvarteret på Amager.

På Kurlandsgade vil ejendomsselskabet fylde et “hul” i karréen med et nybyggeri i to-tre etager.

Bebyggelsen skal rumme 14 ungdomsboliger med hemse, ligesom der skal etableres fælles vaskeri, renovationsrum og en rampe til en parkeringskælder.

På Amagerbrogade skal et projekt i fire etager erstatte de eksisterende bygninger, der er markant lavere end de omgivende bygninger i karréen.

Vision Ejendomme vil bygge lejligheder, ungdomsboliger og erhverv på Amagerbrogade og Kurlandsgade i Sundholmskvarteret på Amager. Illustration fra en projektpræsentation.
Vision Ejendomme vil bygge lejligheder, ungdomsboliger og erhverv på Amagerbrogade og Kurlandsgade i Sundholmskvarteret på Amager. Illustration fra en projektpræsentation.

Foruden to erhvervslejemål i stueetagen skal bebyggelsen på Amagerbrogade rumme 11 lejligheder på 1.-3. etage, mens der på 4. etage skal etableres en fælles tagterrasse.

“Bygherre arbejder med mangfoldighed og tilgængelighed for alle i deres byggerier. Af samme grund er der i projektet prioriteret, at der også opføres ungdomsboliger. Dette er i overensstemmelse med kommunens overordnede retningslinjer om en mangfoldig by. Med opførsel af de nye bygninger og gårdrum, er det et ønske for bygherre at skabe mangfoldig og et byrum der er til glæde for alle i lokalområdet”, lyder det i et notat med bemærkninger fra Vision Ejendomme til de indsigelser, som Københavns Kommune har modtaget i forbindelse med en partshøring.

Projektet kræver en dispensation fra den gældende lokalplan for området, og det skal politikerne i teknik- og miljøudvalget tage stilling til på et udvalgsmøde den 6. februar.

Vision Ejendomme vil bygge lejligheder, ungdomsboliger og erhverv på Amagerbrogade og Kurlandsgade i Sundholmskvarteret på Amager. Illustration fra en projektpræsentation.
Vision Ejendomme vil bygge lejligheder, ungdomsboliger og erhverv på Amagerbrogade og Kurlandsgade i Sundholmskvarteret på Amager. Illustration fra en projektpræsentation.

Forvaltningen har indstillet projekt til godkendelse, men under forudsætning af, at under forudsætning af, at højden på bygningen på Kurlandsgade reduceres, “så dagslyset i de nordvendte beboelsesrum i baghuset på Kurlandsgade 3A fortsat har tilfredsstillende dagslys”, som det fremgår af dagsordenen til mødet.

Den betragtning er bygherren dog ikke enig i, fremgår det af notatet med bemærkninger til indsigelserne fra partshøringen.

“Vi gør indledningsvis opmærksom på, at det ansøgte projekt – på trods af ansøgningen om dispensation fra lokalplanen – ikke overskrider højdegrænseplan i forhold til den gældende lokalplan for området. Lokalplanen beskriver således mulighed for huludfyldning med 3 etager med sadeltag, som ville være højere end det foreslåede projekt med 3 egentlige etager og en tagterrasse. De ansøgte dispensationer fra lokalplanen fører således ikke til en forringelse af dagslysforholdene for naboerne set i forhold til det umiddelbart tilladte i henhold til lokalplanen”, skriver bygherrerådgiveren Emcon på vegne af Vision Ejendomme.

Her fremgår det videre, at den gældende lokalplan for området ikke regulerer facadeudformning og udseende af ny bebyggelse. Derfor kan forvaltningen ikke stille krav til byggeriets fremtræden.