Voldsom kritik af plan om nyt parkeringshus i Viborg

Et splittet byråd i Viborg har besluttet at to arkitektfirmaer skal tegne forslag til et nyt parkeringshus ved Viborg Museum og VUC.

Der skal anlægges et parkeringshus ved VUC i Viborg. Parkeringshuset skal sikre tilgængelig adgang til Viborg Museum og VUC og erstatte en række parkeringspladser i domkirkekvarteret, så der kan skabes byrum i stedet.

I samarbejde med fonde omdanner Viborg Kommune domkirkekvarteret i den ældste del af Viborg. Byrumsprojektet betyder, at parkeringspladserne på Gammeltorv, Stænderpladsen, Sct. Nicolaj Gade og Gråbrødre Kirke Stræde helt eller delvist bliver nedlagt. Dermed forsvinder 90-120 parkeringspladser.

I stedet skal parkeringen i domkirkekvarteret samles i et parkeringshus med 144 parkeringspladser fordelt på tre etager. Dertil kommer en option på yderligere 37 pladser, så bygningen kan komme op på i alt 181 parkeringspladser.

Den 25. januar skulle politikerne i byrådet i Viborg så tage stilling til, om der skulle bevilges godt og vel 1 million kroner til at opstarte processen med design af det kommende parkeringshus. Pengene skal anvendes til honorar til bygherrerådgiver, arkitekter samt til arkæologiske og geotekniske undersøgelser.

På byrådsmødet påpegede formand for Teknisk Udvalg, Torsten Nielsen (K), at arkitekturen kommer til at fylde meget.

– At få et parkeringshus til at ligne et slot er nok at sætte overliggeren lige højt nok. Men vi gør i hver fald, hvad vi kan. Vi er inde i midtbyen, vi er inde i det gamle område. Den skal vi passe på, sagde Torsten Nielsen.

Medlem af Teknisk Udvalg, Aksel Rosager Johansen (Ø), gav på byrådsmødet udtryk for, at han ikke har den store tiltro til, at det kommende parkeringshus bliver en arkitektonisk berigelse for domkirkebyen.

Nyt parkeringshus i Viborg. Illustration: Erik Arkitekter.
Nyt parkeringshus i Viborg. Illustration: Erik Arkitekter.

– Det bliver for mig mere og mere tydeligt, at dette kommer ikke til at blive en arkitektur, som dette område – den gamle middelalderby – fortjener. Det bliver et p-hus, og p-huse er, som de nu er, sagde han.

Heller ikke Stine Isaksen (Å), medlem af Klima- og Miljøudvalget, havde meget til overs for planen om at bygge et parkeringshus i den gamle del af byen.

– Netop i forgårs (den 23. januar, red.) offentliggjorde det, der hedder Arkitekturoprøret, at Viborg er den første nominerede til afstemningen om den dårligste kommune til bybevaring i 2022, sagde hun på byrådsmødet og påpegede, at netop det planlagte parkeringshus samt et projekt med et højhus ved Dumpen indgår som en del af begrundelsen for nomineringen.

– Det er en utrolig dårlig sag at bygge et p-hus inde midt i en gammel middelalderbymidte og på den måde signalere, at man måske ikke er den allerbedste i verden til at bevare den skønne by, som vi er velsignet med. Så jeg synes, at vi skal komme disse folk fra Arkitekturoprøret, som jo er en ret stor bevægelse, lidt i forkøbet og tage noget af kritikken til os, sagde hun videre.

Den information fik Viborg Kommunes borgmester Ulrik Wilbek (V) til at bryde ind med en kommentar:

– Det er da imponerende, hvis vi kan få en anti-arkitekturpris for en bygning, der ikke er bygget endnu, sagde borgmesteren med henvisning til projektet ved Dumpen.

Endeligt tog Marianne Gaardsdal (SF) ordet for at give udtryk for sine bekymringer om det kommende parkeringshus.

– Uanset hvordan vi bygger det, vil det komme til at skæmme området og ikke matche de omgivelser, det er i, sagde hun.

I erkendelse af at være i mindretal gav hun udtryk for en forhåbning om, at der i det mindste vil blive tale om betalingsparkering i det kommende parkeringshus, så indtægterne kan bruges på eksempelvis en klimafond eller forbedringer af cykelstier.

Nyt parkeringshus i Viborg. Illustration: Erik Arkitekter.
Nyt parkeringshus i Viborg. Illustration: Erik Arkitekter.

– Så langt kan vi godt blive enige, sagde Torsten Nielsen med henvisning til idéen om at indføre betalingsparkering.

– Men så begynder det nok også at slippe op derfra. Hele domkirkeområdet bliver til et fantastisk område. Det bliver noget, vi kommer til at være så stolte af, sagde han.

– Når vi først bliver færdige med hele domkirkeområdet, så skal I bare se. Så tror jeg nemlig, de står i kø for at præmiere noget, der virkeligt er så godt. Og så kan det da virkeligt ikke nytte noget, når vi ofrer så meget via fonde og via os selv, at vi så ikke laver en mulighed for, at der kan komme nogen ind og se det. Nej, vi er altså nødt til at bevare de parkeringspladser, sagde han.

Det var altså kun de tre byrådsmedlemmer fra henholdsvis Enhedslisten, Alternative og SF, der stemte imod indstillingen om at bevilge penge til at opstarte processen med design af det kommende parkeringshus.

Beslutningen fra flertallet i byrådet i Viborg betyder, at arkitekturen nu skal undersøges ved at invitere to forskellige arkitektfirmaer til en minikonkurrence, hvor de skal komme med et bud på den arkitektoniske løsning af parkeringshuset med særlig vægt på facadeløsninger.

Det vindende team tilbydes efterfølgende opgaven at udarbejde dispositionsforslag i samarbejde med bygherrerådgiveren. Resultatet af undersøgelserne forventes fremlagt for Teknisk Udvalg i midten af 2023.

Erik Arkitekter har udarbejdet overordnede skitser for det kommende parkeringshus. Af dokumentet fremgår det, at parkeringshuset “skal indpasses i den historiske bydel, hvorfor parkeringshusets dæk og vægflader bearbejdes æstetisk og materialemæssigt udformes i en arkitektur, der er indpasser sig i konteksten – landskabsmæssigt eller grønt/organisk, så det ikke kun er udsyn til betonflader”.

Det kan eksempelvis ske ved træbelagte flader eller klimavenlige løsninger som grønne facader, fremgår det af dokumentet.