Bach Gruppen bag nyt højhus i Viborg

I samarbejde med Sweco Architects står Bach Gruppen bag et nyt højhus i 13 etager ved Dumpen og Ll. Sct. Peder Stræde i Viborg.

Fischers Tårn kan meget vel blive navnet på et nyt højhus med med både boliger, erhverv og butikker fordelt på 13 etager ved Dumpen, Sct. Jørgens Gade og Ll. Sct. Peder Stræde i Viborg. Bag projektet står den lokale udvikler Bach Gruppen, som har allieret sig med Sweco Architects.

Bach Gruppen ansøgte allerede om tilladelse til projektet i 2019, og dengang endte politikerne i Viborg med et beslutte, at projektet skulle “bearbejdes yderligere, så der sker en bedre indpasning i området, og så projektet i højere grad tilfører merværdi til området.”

Den 4. januar 2023 skal Teknisk Udvalg så tage stilling til, om der skal sættes gang i arbejdet med en ny lokalplan med henblik på, at projektet kan realiseres.

“Bygherre har i dialog med forvaltningen arbejdet videre med en bearbejdelse af projektet og ønsker på det fornyede grundlag, at der tages stilling til igangsætning af planlægningen”, lyder det i dagsordenen til mødet i Teknisk Udvalg.

“Projektet er bearbejdet, så det ikke længere fremstår som en mur i området. Det er i stedet brudt op i flere volumener, der har forskellige højder og forskellige retninger mod den omgivende by. Herved opleves byggeriet varieret og uden en bagside”, lyder det blandt andet også.

“Projektet er bearbejdet, så det nu hænger bedre sammen med den omkringliggende bebyggelse. Projektet fremstår nu med røde teglfacader, skrå taghældning på det højeste volumen og med mønster i murværket i stueetagen, der giver samspil med den eksisterende bebyggelse i Dumpen”, lyder det videre i dagsordenen.

Højhuset skal efter planen opføres som et punkthus i 10 etager, der placeres oven på en base i tre etager. Dermed når bygningen altså samlet op i 13 etager, hvor et par stykker dog vil være under jorden.

Boligtårnet bliver 3.900 kvadratmeter stort og vil rumme 35 boliger i form af otte treværelses boliger, 26 toværelses boliger og en 220 kvadratmeter stor penthouselejlighed. Under tårnet vil der være en 1.900 kvadrameter stor plint med butikker og erhverv fordelt på to etager. Den vil være placeret på en sokkel med plads til 2.600 kvadratmeter parkering.

Som en del af projektet bliver butikscentret Sct. Mathias Centret, der ejes af Dades, udvidet med 3.200 kvadratmeter, fremgår det af ansøgningsmaterialet.