AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Hvert år besøger 1,5 millioner mennesker Rungsted Havn, og antallet af brugere forventes at stige over de kommende år. Den nuværende udformning af havnen er cirka 50 år gammel. Nu står havnen over for en opgradering, hvor ny brug af havnen og klimaforandringer tænkes ind i løsningerne, oplyser WSP i en pressemeddelelse.

Hørsholm Kommune er bygherre på udviklingsprojektet, der løber op i 180 millioner kroner

Med udvidelsen bliver der plads til 200 nye bådpladser, en plads til events og forskellige aktiviteter på cirka 2.500 kvadratmeter, en længere ny mole og fordobling af strandarealet. Programmet omfatter også bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter, flere badebroer, udspringstårn, udsigtsplatforme og rampe til vandet for gangbesværede og meget andet.

På Rungsted Havn er der blandt andet en sejlklub, roklub og kajakklub og projektet skal sikre, at der fortsat er gode muligheder for at dyrke foreningsliv og aktiviteter på vandet. Der har allerede været en omfattende brugerinddragelsesproces, oplyser WSP.

Bæredygtighed som parameter

WSP har vundet opgaven som totalrådgiver, og Patrick Martinussen fra WSP fremhæver, at bæredygtighed er et væsentlig parameter i udviklingen af havnen, og desuden udslagsgivende for udvælgelsen af rådgiver.

– Det er et virkeligt spændende projekt, med rigtig mange forskellige elementer, vi skal være med til at udvikle. Vi fik tildelt højest point i bæredygtighed blandt de bydende, fordi vi har et stærkt fokus på, hvordan konkrete tværgående løsninger kan føre til et bedre projekt for brugerne, for naturen og vores miljø. Vi glæder os til at bringe nogle af disse synergiløsninger i spil sammen med blandt andet kommunen og brugerne af havnen, siger Patrick Martinussen.

Ud over WSP er Schønherr med som landskabsarkitekt på udvidelsen af Rungsted Havn. Administrerende direktør Nina Jensen har været Schønherrs tilbudsansvarlige på projektet.

– Rungsted Havn skal opfylde mange forskellige funktioner, og derfor er udvidelsen et stort og kompliceret projekt med en lang række delelementer. Det handler blandt andet renovering og etablering af pladser, promenade og udvidelse af stranden samt eventuelle bygninger. Derudover er der i sagens natur et markant maritimt islæt, der skal håndteres. Hos Schønherr glæder vi os til, i tæt samarbejde med WSP og kommunen, at sikre, at alle elementerne indgår i et samspil, der resulterer i en samlet og værdiskabende løsning for nuværende og fremtidige brugere, forklarer Nina Jensen.

Rammerne for projektet er givet, men nu skal det over de næste par år udformes og projekteres i detaljen. Etableringen af selve havnen forventes igangsat 2026, så den nye havn kan indvies i 2029. Men projektet er stadig under udformning, så der kan opstå ændringer undervejs, understreger WSP.