WSP vinder opgaver på flere store havmølleprojekter. Foto: PR.
WSP vinder opgaver på flere store havmølleprojekter. Foto: WSP Danmark.

Forud for etableringen af de kommende havmølleparker i Kattegat og ved Kriegers Flak i Østersøen, skal WSP foretage marine studier af trækkende og rastende fugle, flagermus og havpattedyr, mens undersøgelserne i forbindelse med Nordsøen I blandt andet omfatter kortlægning af bundfauna, fisk og fiskeri samt analyser af undervandsstøj og mulige påvirkninger af havvindmøller på radaranlæg og skibstrafik. Det skriver den rådgivende ingeniørvirksomhed i en pressemeddelelse.

Ifølge WSP er der tale om omfattende undersøgelser, der kommer til at løbe over et-to år. Både skibe og fly tage i brug i forbindelse med undersøgelserne, hvor der blandt andet skal udtages bundprøver og optagelser af havbunden med fjernstyret undervandsfartøj. Desuden omfatter undersøgelserne observation af trækkende fugle med radar, kortlægning af rastende fugle og havpattedyr med højtopløselige digitale kameraer, prøvefangst af fisk med net og gran, registrering af marsvin og flagermus ved hjælp af akustisk lytteudstyr.

Undersøgelserne vil udgøre en del af den biologiske baseline og danne grundlag for de miljøkonsekvensvurderinger, som senere skal udarbejdes for hver havmøllepark, skriver WSP.

Undersøgelserne udføres for Energinet og er delt i to store kontrakter – én for Nordsøen I og én for Kattegat II, Kriegers Flak II, Hesselø Syd – med en samlet ramme på over 40 millioner kroner.

Danmark har store planer for endnu mere energi fra vindmøller på havet, og de nye havmølleparker er en del af omstillingen til vedvarende og grøn energi.

Store områder skal undersøges

– Vi har et stærkt fagligt hold, som har mange års erfaring i at planlægge, styre og udføre marinbiologiske undersøgelser. I Nordsøen er det mere end 1400 kvadratkilometer, vi skal undersøge og i Kattegat og Østersøen skal vi undersøge fire forskellige lokaliteter i samarbejde med vores tyske underrådgiver BioConsult SH, som vi gennem mange år har haft et tæt samarbejde med, udtaler Lea Bjerre Schmidt, der er afdelingschef i WSP.

Arbejdet omfatter både analyse af eksisterende data og indsamling af store mængder ny data, så man får den nødvendige viden om havmiljøet i forhold til at kunne vurdere effekterne af at etablere de nye havmølleparker.’

– Den grønne omstilling er vigtig, men det er havmiljøet og biodiversiteten også. Vores opgave er at fremlægge data, så man kan finde den rette balance og skåne havmiljøet mest muligt samtidig med, at vi omstiller vores energiproduktion, udtaler Lea Bjerre Schmidt.

WSP har mangeårig erfaring fra en lang række af tilsvarende marinbiologiske undersøgelse i forbindelse med energi- og infrastrukturprojekter, blandt andet Energiø Bornholm, Havmølleparken Thor i Nordsøen og Femern forbindelsen.