Züblin og Hochtief er klar til at aflevere metro til Nordhavn

Züblin og Hochtief har siden 2014 arbejdet på den nye metro til Nordhavn. Entreprisen består af to borede tunnelrør under Østerbro på henholdsvis 1,6 og 1,8 kilometer, to metrostationer – Nordhavn Station under jorden og Orientkaj Station over jorden – in situ-støbte broer og ramper, en transfertunnel samt en 40 meter dyb redningsskakt i Krauseparken på Østerbro.

Züblin og Hochtief er klar til at aflevere den sidste del af den nye metro til Nordhavn til Metroselskabet. Dermed sættes der punktum for over fem års krævende ingeniørarbejde.

Projektdirektør Jan Skytte fra Züblin Fundering har sammen med viceprojektdirektør Friedrich Stiller fra Hochtief fulgt projektet fra start til slut. De fremhæver flere vigtige ting fra det gode samarbejde.

Sikkert arbejdsmiljø, høj udførelseskvalitet og teknisk kompleksitet samt effektiv projektledelse.

– Vores store fælles fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed har haft en meget positiv effekt. Vi har haft over 4.000 medarbejdere på sikkerhedsintroduktion og passeret både 1.000 og 1.100 dage uden ulykker. Arbejdsmiljø har været et fælles ansvar for alle involverede, og vi har sammen med Metroselskabet skabt en sikkerhedskultur blandt medarbejdere og underentreprenører. Det er nok dét, vi er mest stolte over, lyder det fra to projektdirektører.

Det komplekse projekt har krævet, at Züblin og Hochtief har haft alle kompetencer i spil lige fra tunnelboring og funderingsdiscipliner som spuns, pæleboring og jordankre til støbning af teknisk krævende betonkonstruktioner på Orientkaj Station. Den 40 meter dybe redningsskakt i Krauseparken er udført på et meget lille areal i tæt bebygget område, og det har ligeledes krævet en ekstra indsats. Jan Skytte og Friedrich Stiller gør status med stor tilfredshed efter samlet set 1,5 millioner arbejdstimer på byggepladsen.

– Vi har holdt os inden for de aftalte tidsrammer og budgetter og løbende tilpasset vores arbejde til de uforudsete opgaver, vi har mødt undervejs. Udførelsen er optimeret ved blandt andet at bruge store præfabrikerede elementer i stationstaget, betonhærdning med varmeelementer i vinterperioderne, og så slog teamet undervejs Danmarksrekord med 56 meter boret tunnel på kun et døgn.

Fakta – M4 metro til Nordhavn

  • Bygherre: Metroselskabet
  • Totalentreprenør: Züblin og Hochtief Solutions
  • Udførelsesperiode: 2014 – 2020
  • Kontraktsum: 1,5 milliarder kroner