I slutningen af 2019 købte Bo Ladegaard Bendtsen Aalholm Slot, som skal udvikles til hotel- og konferencecenter med golfbane. Foto: Kortforsyningen.
I slutningen af 2019 købte Bo Ladegaard Bendtsen Aalholm Slot, som skal udvikles til hotel- og konferencecenter med golfbane. Foto: Kortforsyningen.

I 2019 overtog Bo Ladegaard Bendtsen Aalholm Slot i Nysted på Lolland fra arvingerne efter erhvervsmand og godsejer Stig Husted-Andersen i en selskabshandel. Han har planer for udviklingen af ejendommen. Således skal en ny lokalplan bane vejen for, at slottet kan komme til at fungere som hotel- og konferencecenter. Byrådet i Guldborgsund Kommune skulle tage stilling til sagen på det seneste byrådsmøde i december.

– Det er jo meget positivt, at der nu er kommet nogle ejere af Aalholm Slot, som kan se det aktiv, som Aalholm er og kan være for vores kommune, sagde borgmester i Guldborgsund Kommune, Simon Hansen (S), på byrådsmødet.

Entusiasmen var ikke mindre fra formand for Landdistrikter, Kultur og Fritidsudvalget, Ole K. Larsen (V), der betegnede projektet som “fuldstændig fantastisk”.

– Det vil jo løfte hele vores kommune, når Aalholm Slot bliver omdannet til hotel- og konferencecenter, sagde han og påpegede, at det også vil tiltrække turister uden for højsæsonen, fordi der ikke kun er tale om et hotel, men også et konferencecenter.

– Dette kan blive et fyrtårn for hele vores kommune. Det bliver noget, som folk vil rejse efter. Det er unikt, at man i sådan en bygning som Aalholm Slot vil kunne komme og holde konferencer.

Lokalplanen skal muliggøre istandsættelse af eksisterende ejendomme samt i alt 3.500 kvadratmeter nybyggeri. Desuden er der på ejendommen en ni-huls golfbane, som er etableret i slutningen af 1800-tallet. Den ønske på sigt anvendt igen til områdets gæster, fremgår det af et notat fra kommunen.

Til ejendommen hører også øen Kalvholm. Den eksisterende bro til Kalvholm skal renoveres eller erstattes af en ny.

Selve slotsejendommen bevarer sin funktion som privat bolig og hotel, men den del af slottet, der i dag er kategoriseret som museum konverteres til hotel- og konferencecenter, så slottet kan danne ramme om events, private selskaber og konferencer. To portnerboliger omdannes fra beboelse til overnatningsenheder med tilknytning til hotellet. Det samme gælder bygningerne “Tyendet”, “Ridebane Øst”, “Ridebane Vest”, den gamle gartnerbolig og det gamle godskontor.

Det gamle gartneri istandsættes, og der etableres restaurant i en tilbygning på 1.000 kvadratmeter. Den nye bygning opføres som et paradehus i samme victorianske stil som tidligere kendt på stedet. Fremtiden er uvis for fårestalden, men her reserveres et byggefelt til 2.500 kvadratmeter byggeri som eventuelt supplement til hotel -og konferencecenteret.

Endeligt vil Stubberupgården også kunne anvendes som overnatningsenheder tilknyttet hotel- og konferencecenteret.

På det seneste byrådsmødet besluttede politikerne i Guldborgsund Kommune at sætte gang i lokalplanarbejdet, der skal danne grundlag for, at projektet kan realiseres.

Godset har gennem flere år været en underskudgivende forretning. I det seneste regnskab for 2021 er underskuddet dog begrænset til et minus på omkring 500.000 kroner. Ejendommen er i det seneste regnskab bogført til en værdi af 76,5 millioner kroner.