Aarhus får mere vild natur

Flere områder med landbrugsjord syd for Aarhus skal omlægges til vild natur, der skal komme både truede arter og aarhusianerne til gode.

I alt skal 300 hektar kommunal landbrugsjord syd for Aarhus omdannes til mere vild natur. Formålet er at skabe flere levesteder til en masse arter, der mangler plads og give aarhusianerne nye, bedre naturoplevelser. Projektet er blandt de største i Aarhus Kommune, når det kommer til arbejdet med at højne biodiversiteten, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Jeg har kæmpestore forventninger til, hvad vi kan udrette på arealer af den størrelse. I Aarhus har vi allerede gang i rigtig mange initiativer, der styrker biodiversiteten, men det her projekt er i en helt anden skala, udtaler Nicolaj Bang (K), rådmand for Teknik og Miljø, i pressemeddelelsen.

Der kommer blandt andet ny bynær natur på kommunal jord ved Vilhelmsborg, hvor man arbejder på en cirka 10 kilometer lang, grøn, rekreativ kile mellem Beder, Malling og Mårslet. I fremtiden bliver der endnu mere grønt at se på og gå på opdagelse i, når de dyrkede marker forvandles til åbne naturområder og skov med stier på kryds og tværs.

Det er endnu ikke planlagt, hvordan naturen skal udvikles, og hvor stierne skal anlægges. Der er nemlig lagt op til en høj grad af borgerinddragelse i arbejdet med mere ny natur syd for Aarhus.

Fra landbrug til natur

Første skridt i arbejdet blev taget allerede taget den 28. februar, hvor forvaltningen opsagde forpagtningsaftalerne med de landmænd, som har lejet og dyrket jorden. Det betyder, at Aarhus Kommune får overdraget jorden den 1. september 2023.

Beslutningen om at opsige forpagtningsaftalerne med de pågældende landmænd og omlægge arealerne til ny natur blev truffet i forbindelse med budgetforliget 2022, hvor følgende partier i Aarhus Byråd har sat deres underskrift på aftalen: Socialdemokratiet, SF, Venstre, Det Radikale Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Enhedslisten og Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse var ikke en del af budgetforliget 2022.

Landmændene får dog høsten med i år, selvom den skulle strække sig ind i september.