Ifølge en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune har coronakrisen ændret måden, hvorpå kommunen håndterer mange administrative opgaver. Virtuelle møder og distancearbejde er blevet en del af hverdagen – og behovet for fysisk tilstedeværelse har ændret sig. Derfor arbejder kommunen på en strategi for fremtidens administrationsbygninger, som tager højde for dette.

Eksempelvis skal kontorfællesskaber indrettes på en ny måde, så der er rammer og rum, både når det gælder individuel fordybelse, gruppe-samarbejde samt virtuelle møder med en eller flere deltagere.

Direktør i Teknik og Miljø, Henrik Seiding, ser store perspektiver i den nye strategi.

– Strategien skal fremlægge en plan for, hvordan der kan spares minimum ti procent af arealet i kommunens administrationsbygninger til gavn for økonomi og klima. Dette sker selvfølgelig under hensyntagen til medarbejdertrivslen samt den forskellighed, der er i de kommunale arbejdspladser, udtaler Henrik Seiding, direktør i Teknik og Miljø, i meddelelsen.

Af et notat fra kommunen fremgår det, at der måske endda vil kunne opnås arealreduktioner på op til 20 procent, hvilket vil give kommunen mulighed for at spare 30 millioner kroner årligt på bygninger i midtbyen eller 23 millioner kroner årligt på bygninger uden for Ringvejen.

Ved en arealreduktion på 10 procent kan kommunen spare 15 millioner kroner årligt på bygninger i midtbyen eller 12 millioner kroner årligt på bygninger uden for Ringvejen.

Udregningen for scenarierne er foretaget med baggrund i de kvadratmeter, som i dag anvendes til kontormiljøer i Aarhus Kommunes 11 administrationsbygninger. Det antages, at det sparede areal kan udlejes til eksterne, eller at en tom bygning alternativt kan sælges til markedspris, fremgår det af notatet.

Der er i øjeblikket gang i et forsøg i Ejendomme i Teknik og Miljø, som skal være med til at afdække, hvordan arbejdspladsen mest hensigtsmæssigt kan indrettes i fremtiden. Resultatet af forsøget vil indgå i det videre arbejde, lyder det.

Sagen blev behandlet i byrådet den 18. januar. Byrådets partier gav under sin behandling af sagen udtryk for, at de så positivt på ambitionerne for arbejdet.

Strategien præsenteres igen for byrådet i 2023. Til den tid vil den indeholde analyser af konkrete og lokale forhold i bygningerne samt medarbejdernes arealbehov og forslag til rammer for aktivitetsbaseret indretning.

Disse 11 administrationsbygninger undersøges:

 • Bautavej 6
 • Blixens
 • Dokk1
 • Grøndalsvej 1
 • Grøndalsvej 2
 • Holmevej 180-184
 • Kalkværksvej 40
 • Rådhuset
 • Silkeborgvej 622
 • Jægergården
 • Vejlby Centervej 52