Aarhus Kommune vil sælge Fredspladsen i Gellerup

De ikoniske bygninger står over for en renovering for 132 millioner kroner. De skal sælges til henholdsvis en privat aktør samt Gellerup Højskole og Fredens Hus.

I samarbejde med Realdania, Grandville, Cubo Arkitekter, Cowi og Bech-Bruun samt Cushman & Wakefield har Aarhus Kommune fået udarbejdet en undersøgelse af potentialet omkring Fredspladsen i Gellerup. De kommunalt ejede bygninger på Gudrunsvej 78, 80 og 82 i Gellerup står til at blive solgt eller overdraget.

Efter planen skal bygningerne afhændes delvist til Gellerup Højskole og forsknings- og uddannelsescentret Fredens Hus, mens 5.000 kvadratmeter skal sælges til en privat investor.

Aarhus Kommune kan overdrage ejerlejlighederne tiltænkt Gellerup Højskole og Fredens Hus uden forudgående offentligt udbud, hvorimod salget af den tredje ejerlejlighed til en privat part skal ske efter forudgående offentligt udbud. Bygningskomplekset Gudrunsvej skal efter planen sælges som renoveringscase med henblik på bevaring. Det indebærer, at Gellerup Højskole og Fredens Hus skal ud og søge finansiering fra fonde til renoveringen.

Salget til en privat investor kan ifølge kommunen håndteres sammen med renoveringsprojektet i ét samlet udbud, hvor der konkurreres ikke på pris men på kvalitet. Tildelingskriterierne vil skulle udarbejdes i tæt samarbejde med relevante fonde, der sikrer opfyldelsen af visionen for stedet, fremgår det af undersøgelsen.

Da sagen blev behandlet på et byrådsmøde den 1. december 2022 fastslog borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), at det ikke bliver nemt at få gennemført projektet.

– Det kommer til at kræve, at vi er virkeligt dygtige, sagde borgmesteren med henvisning til, at projektet kræver en stor portion ekstern finansiering.

Cowi har vurderet, at det vil koste 132 millioner kroner at renovere bygningerne, mens Cushman & Wakefield vurderer bygningerne til en kontantværdi på 135 millioner kroner, hvis de sælges efter den model, som kommunen lægger op til.

Ifølge undersøgelsen fra Aarhus Kommune og Realdania er en gennemgribende renovering af bygningerne påkrævet, hvis de skal bevares. Klimaskærm, indvendige overflader, kælder og tekniske installationer i alle tre bygninger er nedslidte, og der er problemer med opfugtning og skimmelsvamp, særligt i kælderen. Betonkonstruktionerne bør renoveres for at forlænge levetiden, fremgår det af et notat fra kommunen.

Bygningerne huser aktuelt blandt andet virksomhedsfællesskabet Kollektivhuset.