Aarhus Kommune vil støtte boligorganisationer, der vil opsætte solceller på tage

Aarhus Kommune vil fremover støtte boligorganisationer og andelsforeninger, der vil opsætte solceller på deres tagene af deres bygninger.

Politikerne i byrådet i Aarhus har indgået forlig om strategi for den klimahandlingsplan, der skal byrådsbehandles og i offentlig høring i efteråret 2024.

Strategien vil også danne udgangspunkt for kommende forhandlinger om ny og grøn mobilitetsplan for Aarhus.

Forliget indebærer, at kommunen får mere skov til rekreation og til produktion, flere vindmøller samt 1.600 hektar solceller.

Det fremgår af en pressemeddelelse, hvor Enhedslisten gerne tager æren for, at kommunen fremover vil støtte blandt andet boligorganisationer og andelsforeninger i at opsætte solceller på deres tage. Det har der ifølge partiet hidtil været mange forhindringer for.

Enhedslistens byrådsmedlem Solveig Munk ville dog gerne være gået endnu længere:

– Vi havde gerne set større ambitioner for reduktionen af CO2-udledning fra biler og anden transport gennem byen. Vi havde også gerne set et princip fastslået om renovering af bygninger frem for nedrivninger. Og vi havde gerne slået fast, at der skal etableres vindmøller på Aarhus Havn, som er vedtaget af byrådet.

– Det kommer vi fortsat til at kæmpe for i de kommende forhandlinger og beslutninger. De fremtidige handlinger vil vise om strategien er for fugle på taget eller reelle CO2 nedbringelser

Enhedslisten fik også med, at der skal være lokalt ejerskab af vedvarende energianlæg, og at der kun må opsættes solceller i sårbare drikkevandsområder, hvis det kan dokumenteres at solcellerne ikke afgiver giftige stoffer, som PFAS, til jorden, oplyses det.