Andelen af almene boliger i Aarhus falder

Selvom Aarhus Kommune har rundet 50.000 almene boliger, er andelen af almene boliger faldet fra 2011 til 2024.

Andelen af almene boliger i Aarhus er med undtagelse af et enkelt år faldet uafbrudt siden 2011, selvom antallet er almene boliger er steget.

I 2011 var 43.880 af kommunens dengang i alt 152.516 boliger almene. Det svarede til 28,8 procent.

Aktuelt er der i alt 191.015 boliger i Aarhus. Deraf er 50.230 boliger almene, og dermed er blot 26,3 procent af kommunens boliger almene.

Det fremgår af et notat, som politikerne i byrådet blev præsenteret for, da de på det seneste byrådsmøde skulle tage stilling til en en kvoteplan for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i perioden 2023-2027.

Det planlagte nybyggeri for 2023 til 2027 omfatter, inklusive en restkvote fra tidligere år, en samlet kvote på 4.636 familieboliger og 577 erstatningsboliger. Erstatningsboliger er kvote til familieboliger afsat i forbindelse med udviklingsplanerne for Gellerup og Toveshøj samt Bispehaven.

Ved udgangen af 2022 var der en restkvote på 2.189 familieboliger og 308 erstatningsboliger.

– Vi bider mærke i, at der jo er ting, der komplicerer at få bygget alle de almene boliger, der faktisk er tildelt kvoter på, påpegede næstforperson i teknisk udvalg, Liv Gro Jensen (SF), på byrådsmødet.

– Der nævnes stigende materialepriser og en opbremsning af byggeri generelt, der særligt fremhæves som årsager til det, sagde hun og gav udtryk for et ønske om, at der skal bygges flere almene rækkehuse til familier.

Langt de fleste almene boliger, der er blevet bygget i Aarhus Kommune gennem de seneste år, er blevet bygget på grund af kommunens mulighed for i henhold til planloven at stille krav om almene boliger i forbindelse med private udvikleres projekter.

Aktuelt er der vedtagne lokalplaner for i alt 971 almene boliger, som endnu ikke er blevet bygget. Desuden er der lokalplaner på vej for samlet 1.620 almene boliger i Aarhus Kommune.

Andelen af almene boliger i Aarhus Kommune forventes da også at vokse til at ligge på 27,1 procent ved udgangen af 2028. Frem til 2028 forventes det, at der vil blive bygget 15.915 boliger.

Udviklingen i antallet af boliger i Aarhus i 2011-2024. Kilde: Aarhus Kommune (Klik for større version).
Udviklingen i antallet af boliger i Aarhus i 2011-2024. Kilde: Aarhus Kommune (Klik for større version).

– Vi skal bygge flere almene boliger. Og vi ser meget gerne, at antallet af kvoter bliver langt højere. Almene boliger er en god idé, sagde Solveig Munk (EL) på byrådsmødet.

Hun udtrykte desuden tilfredshed med, at der i de kommende år vil blive bygget flere familieboliger frem for ungdomsboliger.

– Fordi familieboligerne kan alle jo bruge. Det kan alle jo ikke med ungeboligerne, sagde hun.

– Vi er i tvivl om fordelingen af 10 procent til små lejligheder og 22 procent til seniorboliger, påpegede hun dog.

– Vi vil gerne have uddybet, hvorfor der skulle særligt være behov for små boliger under 55 kvadratmeter og for seniorbofællesskaber.

Ifølge kommunens forvaltning er prioriteringen af seniorbofællesskaber udtryk for et politisk udtryk ønske om at fremme seniorbofællesskaber, blandt andet i forbindelse med budgetaftale for 2024-2027.

De små boliger på under 55 kvadratmeter skal blandt andet bygges for at sikre billige boliger og ”særligt billige boliger” med en husleje på under 3.500 kroner månedligt med henblik på at nedbringe hjemløshed.