Arkitekt Ole Drachmann fylder 70 år

Arkitekt Ole Drachmann, Drachmann Arkitekter, København, fylder 70 år den 22. juni 2022.

Ole Drachmann er født i Aalborg, men han har boet i København det meste af sit voksne liv. Han er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1981.

Arkitekt Ole Drachmann er nok bedst kendt for genopbygningen af Christiansborg Slotskirke efter den katastrofale brand i pinsen 1992 og hans virke, som lige siden har fokuseret på den byggede kulturarv i Danmark og Sverige.

Blot tre uger før sin 70-års fødselsdag, kunne arkitekt Ole Drachmann afslutte restaureringen af den fredede Søetatens Pigeskole i Nyboder, hvor der nu er skabt en balance mellem bevaring og udvikling. Det er netop fødselarens speciale; at skabe en bæredygtig bevaringsindsats, hvor det langsigtede perspektiv er for øje. Kendetegnende for tilgangen er en forankring i det givne og en forståelse og respekt for det eksisterende, som udvikles med baggrund i stedets kontekst, traditioner og byggeskik.

Inden Ole Drachmann besluttede udelukkende at fokusere tegnestuens arbejde i Danmark, var han slotsarkitekt for de forsvarshistoriske bygninger i den svenske flådeby Karlskrona, med ansvar for blandt andet 11 bygninger på Unescos verdensarvsliste. Her opnåede Ole Drachmann stor erfaring med den kontinuerlige forvaltning af kultur- og verdensarv, som sikrer, at enhver bevaringsindsats opnår en substans og relevans for samtiden, samtidig med at bygningsværket sikres for fremtiden. Under tiden i Karlskrona stod Ole Drachmann i spidsen for den gennemgribende kirkerestaurering og nyindretning af Fredrikskyrkan, en kirke som regnes for en af Sveriges fornemmeste monumenter indenfor den klassiske romerske barok.

Af andre vigtige restaureringer som Ole Drachmann har udført med betydning for kulturarven herhjemme kan nævnes Kronborg i Helsingør, Marmorkirken og Amalienborg. I 2016 stod Ole Drachmann sammen med datteren, arkitekt Amalie Drachmann, for restaureringen af Poul Henningsens fredede villa fra 1937 nord for København, som indvarslede starten på det moderne parcelhus med byggematerialer som var tilgængelige for alle. Det gav dog bygningen nogle særlige problematikker, såsom varmetab, fugtskaber og skimmelsvamp. Projektet havde til formål at værne om husets fredningsværdier samtidig med, at der skulle skabes de bedste muligheder for at sikre bygningen for fremtiden. Fokus på energioptimering på bygningens præmisser var derfor afgørende for tilgangen til restaureringen.

Med afsæt i sit stærke engagement i den bygningsmæssige kulturarv repræsenterer Ole Drachmann Skandinavien i den engelske og tyske katedral-arkitekt sammenslutning. Ligeledes sidder han i bestyrelsen i den danske nationalkomité under International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Ole Drachmann fortsætter sit aktive virke på tegnestuen og har travlt med projekter der spænder fra Københavnske byhuse til et fynsk mønsterlandbrug.

Ole Drachmann er bortrejst på fødselsdagen.