Den gule by i Høje-Taastrup bliver grøn. Visualisering: Urban Power.
Den gule by i Høje-Taastrup bliver grøn. Visualisering: Urban Power.

Høje-Taastrups kommune og grundejerne løfter nu sløret for et fælles byrumsprojekt tegnet af Urban Power.

Indenfor de kommende år vil den karakteristiske gule by omkring Høje-Taastrup Station få et bymiljø, der er langt mere grønt, indbydende, trygt og varieret, lyder det i en pressemeddelelse fra arkitektfirmaet.

Byrådet og de tre grundejere Wihlborgs, ATP og DSB er nået til enighed om et skitseprojekt og der nu er truffet beslutning om at igangsætte første etape, Sydtorvet, med Wihlborgs og Høje-Taastrup Kommune.

Det bliver med Urban Power som hovedrådgiver. Udviklingen skal sikre helhed og sammenhæng i projektområdet, der dækker 16.000 kvadratmeter fordelt over Nordtorvet, Banebroen og Sydtorvet, der blandt andet er kendt for Bjørn Nørgaards karakteristiske Thors Tårn.

Centralt i projektet er en mangfoldig bynatur med mange forskellige træer og en varieret sammenhængende beplantning, der understøtter biodiversitet, lyder det fra Urban Poweer

Ligeledes er der fokus på et trygt byliv, med trygheds- og stemningsskabende belysning og forbedrede opholdsmuligheder – herunder en handelskantzone med mulighed for udeservering i solen. Facader- og søjlegange omkring torvene skal have en opgradering og samtidig bliver der ryddet op i hierarkiet mellem fodgængere, cyklende, busser og parkering, så der sikres en positiv ligevægtig oplevelse uanset hvilken type besøgende, man er i området, skriver arkitektvirksomheden.

Høje-Taastrup Kommune udvikler foruden Urban Power projektet i samarbejde med grundejerne i området: Wihlborgs, DSB og ATP.

– Den gule by er ikke nogen almindelig bydel. Vi kan kun forandre og udvikle den karakteristiske murstensby, hvis bydelens ejere vil være med og bidrage aktivt, udtaler fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck (K).

Inddragelse af borgere i området

I processen frem mod transformationen, har der været et stort fokus på at høre kommunens borgere, pendlere og interessenter, som en afgørende del af foranalysen, der ligger bag de kommende byrum. Blandt andet har der i en periode stået “ønsketræer” på stationen, hvor alle kunne komme med input.

– De mennesker, der færdes her til daglig, er de virkelige eksperter. Deres input har vi indhentet og omsat til konkrete fysiske løsninger, der bliver afgørende for forandringerne, fortæller arkitekt Sara Bjelke fra Urban Power, der står bag byrumstransformationen.

– I de nye byrum har der blandt andet været stor efterspørgsel efter mere natur, bedre belysning og trafiksikkerhed. Det har vi omsat til et byrumsprojekt, der samtidig bygger på stationsbyens særlige identitet og prioriterer menneskelig aktivitet.

Transformationen starter på Sydtorvet med Wihlborgs som bygherre.

– For os er det vigtigt at kunne bidrage til en forskønnelse af byen, udtaler Johan Tofte fra Wihlborgs, der ejer to af bygningerne på Sydtorvet.

– Vi ønsker at skabe attraktive forhold for vores nuværende og fremtidige lejere og byens brugere, så det er fantastisk, at det nu er ved at lykkes.

Høje-Taastrup Byrum og Wihlborgs har prioriteret midler til det sydlige torv og forventningen er at første spadestik kan tages senere på året. Herefter er planen at projekterne for Nordtorves samt Banebroen og cykelparkeringen følger i samarbejde med ATP og DSB.

Se flere illustrationer og læs mere om projektet her.

Om udviklingen af Den gule by i Høje-Taastrup

Høje-Taastrup Stationsby, også kaldet Den Gule By, blev indviet af H.M. Dronning Margrethe II og daværende trafikminister Arne Melchior i 1986.

Høje-Taastrup Station har dagligt 20.000 afgange, ankomster og omstigninger. I Den Gule By er der over 5.000 arbejdspladser.

Det transformerede byområde består af Sydtorvet, Nordtorvet samt de forbindende uderum på selve stationen og udgør i alt cirka 16.000 kvadratmeter.

Anlægsarbejdet forventes at starte i indeværende år med Sydtorvet, der finansieres af Høje-Taastrup Kommune og Wihlborgs.

Transformationen af Sydtorvet bliver realiseret med i alt 8 millioner kroner fra Høje Taastrup Kommune og et tilsvarende beløb fra grundejeren Wihlborgs.

Holdet bag udviklingen

Bygherre: Høje Taastrup Kommune, Wihlborgs, DSB, ATP
Hovedrådgiver: Urban Power (inddragelse, byrumsdesign og projektering)
Ingeniører: Sweco og VIA-trafik (anlæg og trafik)