Udvikler vil bygge 26 dobbelthuse i Løsning

Hedensted Kommune har modtaget en anmodning om, at der udarbejdes en lokalplan for 26 nye dobbelhuse ved Teglværksvej i Løsning.

Ifølge Horsens Folkeblad vil en lokal udvikler bygge 26 dobbelthuse i Løsning. Udvalget for Teknik & Miljø i Hedensted Kommune skulle den 9. november 2022 tage stilling til projektet, som kræver en ny lokalplan for det 28.000 kvadratmeter store område, der strækker sig fra Teglværksvej mod Frederikslystvej.

Af referatet fra udvalgsmødet fremgår det, at det “ønskede boligprojekt er i tråd med udviklingsplanen for Løsning, hvor ét af seks indsatsområder er et nyt boligområde mellem Frederikslystvej og Teglværksvej. Boligprojektet imødeser et overordnet ønske om, at Løsning byudvikles mod øst.”

– Vi har længe gerne villet udvikle byen i den retning, så jeg betragter det som en solstrålehistorie, at der nu kommer en privat udvikler med et stort lokalkendskab, som gerne vil lave et projekt der, siger Ove Kjærskov (DF), formand for udvalget, til Horsens Folkeblad.

Området er i dag landbrugsjord, mens en mindre del er beplantet område. I den sydvestlige del af området er der en fredet sø. Den bliver der ikke rørt ved.

Området ejes af Hans Jørn Grauenkjær Gregersen og Jens Christian Skifter fra GS Boligudlejning samt Morten Michaelsen, der står bag Tømrerfirmaet Morten Michaelsen. De købte arealet i april 2022 for godt 3,4 millioner kroner.

I en præsentation af projektet kaldes det nye boligområde for “Teglparken”, og det beskrives som startskuddet til den nordøstlige del af en udviklingsplan, som Hedensted Kommune har fået udarbejdet i juni 2017.

“Området ønskes udføres som tæt-lav bebyggelse med grønne tage, buede vejeforløb, areal inddelinger omkring bygninger med regnvandsgrøfter, interne stisystemer langs vandløb og rekreative områder”, fremgår det af præsentationen.

“Området koncentrerer sig om et naturligt bevægende vejforløb, der kan smyge sig igennem rækkehusområdet”, lyder det videre.

Her oplyses det også, at det nye boligområde får vejadgang via en tilkørsel fra Teglværksvej.

Ifølge Horsens Folkeblad blev der for seks år siden lavet en udviklingsplan for Løsning. Den lægger op til, at der skal bygges op mod 100 boliger i området.