Beslutningsgrundlag for havneudvidelse i Aarhus offentliggjort

Aarhus Kommune har netop offentliggjort et samlet beslutningsgrundlag for behandling af Aarhus Havns ansøgning om etablering af Yderhavnen.

Havnedirektør Thomas Haber Borch, Aarhus Havn. Foto: PR.
Havnedirektør Thomas Haber Borch, Aarhus Havn. Foto: PR.

Beslutningsgrundlaget for behandlingen af ansøgningen om etablering af Yderhavnen indeholder ifølge en pressemeddelelse fra Aarhus Havn en række nye analyser og beregninger. Blandt andet en ny analyse af alternative forslag til Yderhavnen, som et flertal i byrådet tidligere har ønsket, samt nye CO2-beregninger for projektet.

– Selvom den ekstraordinære inddragelse har forsinket processen, har det været værdifuldt. Vi har fra start sagt, at alt selvfølgelig skal undersøges så godt, det overhovedet kan. Det er det nu blevet, udtaler havnedirektør Thomas Haber Borch.

Han mener, at ansøgningen om Yderhavnen er blevet styrket med det nye beslutningsgrundlag. Cowi har udarbejdet nye beregninger for CO2-udledninger, og de udgør ifølge havnedirektøren et vigtigt bidrag til den kommende politiske diskussion.

– Noget af det, der optager os allermest, er klimaet og den grønne omstilling. Når vi har ansøgt om Yderhavnen, er det også fordi, vi på den måde kan være med til at forbedre klimaet og for alvor sætte skub i den grønne omstilling. Nu har vi så fået nye beregninger, som understreger, at Yderhavnen kan bidrage med CO2-besparelser – og dermed også, at det har nogle klimamæssige konsekvenser at sige nej til Yderhavnen, lyder det fra Thomas Haber Borch.

– Man kommer desværre ikke uden om, at anlægsprojekter udleder CO2. Men vi har i løbet af processen arbejdet målrettet med at reducere udledningen ved at justere projektet. Og det er faktisk lykkedes ret markant. Derudover har vi udarbejdet en ambitiøs udbudsmodel, hvor vi indregner en skyggepris på CO2 på hele 1.500 kroner per tons. Det er ikke set før, og det vil uden tvivl tilskynde entreprenørerne til at reducere CO2-udledningerne betragteligt, uddyber han.

Aarhus Havn. Foto: PR.
Aarhus Havn. Foto: PR.

Et flertal i byrådet har ønsket en yderligere analyse af fire konkrete alternative forslag til Yderhavnen.

Derfor har HBS Economics udarbejdet en ny analyse, hvor de alternative forslags potentialer og konsekvenser afdækkes.

– Der har været et ønske om at få undersøgt konkrete alternativer yderligere, og det har vi lyttet til. Alternative forslag har fyldt meget i debatten, så jeg er tilfreds med, at politikerne nu har et fagligt grundlag at stå på. Selvfølgelig er der potentielt mulighed for at reducere Yderhavnen, men analysen viser, at det har nogle konsekvenser, som jeg sådan set mener er ret væsentlige. Men det er nu op til politikerne at vægte de konsekvenser og hensyn, siger Thomas Haber Borch.

Ifølge Aarhus Havn viser den nye analyse, at de fire alternativer ikke imødekommer det fremtidige arealbehov, ligesom de både er økonomisk dyrere og udleder mere CO2 end Yderhavnen.