Bo-Vita vil bygge tagboliger for 65 millioner på Amager

Bo-Vita vil fortætte den almene boligafdeling Fortvænget på Engvej på Amager Øst med yderligere 24 nye tagboliger i samarbejde med Arkitema.

Bo-Vitas afdeling Fortvænget på Amager skal udvides med 24 nye tagboliger. Foto: Københavns Kommune.
Bo-Vitas afdeling Fortvænget på Amager skal udvides med 24 nye tagboliger. Foto: Københavns Kommune.

Bo-Vitas afdeling Fortvænget på Engvej på Amager Øst består af fem boligblokke i tre etager.

Blokkene er opført 1956 og havde oprindeligt facader med røde mursten og lys fuge og eternitskifertage.

Efter en udvendige efterisolering i 1990’erne fremstår facaderne ifølge et notat fra Københavns Kommune nu “som en uheldig blanding af oprindeligt murværk på indgangsfacader og meget anløbne pudsede havefacader samt gavle”.

Det skal der gøres noget ved med en helhedsplan, som omfatter 24 nye boliger med et samlet areal på godt 2.300 kvadratmeter.

Oven på de fem eksisterende boligblokke etableres de nye tagboliger. Boligerne bliver gennemsnitligt 96 kvadratmeter store.

Bo-Vitas afdeling Fortvænget på Amager skal udvides med 24 nye tagboliger. Illustration: Arkitema.
Bo-Vitas afdeling Fortvænget på Amager skal udvides med 24 nye tagboliger. Illustration: Arkitema.

Der etableres 16 boliger med fire værelser på mellem 99 og 115 kvadratmeter, fire boliger med tre værelser på mellem 89 og 100 kvadratmeter og fire boliger med to værelser på 50 kvadratmeter.

Huslejen kommer til at ligge på 1.295 per kvadratmeter årligt, hvilket svarer til knap 5.400 kroner om måneden for en bolig på 50 kvadratmeter og godt 12.400 kroner om måneden for en bolig på 115 kvadratmeter.

“Boligerne er forhåndsgodkendt af Socialforvaltningen til billige boliger. Projektet er et ønsket suplement til afdelingens forholdsvis små lejligheder, for også at kunne fastholde nogle børnefamilier i afdelingen”, fremgår det af notatet fra kommunen.

Bo-Vitas afdeling Fortvænget på Amager skal udvides med 24 nye tagboliger. Illustration: Arkitema.
Bo-Vitas afdeling Fortvænget på Amager skal udvides med 24 nye tagboliger. Illustration: Arkitema.

Bo-Vita står bag projektet til 64,7 millioner kroner i samarbejde med Arkitema. Projektet skal certificeres til DGNB Sølv eller svanemærkes.

Projektet forventes at blive sendt i udbud med prækvalifikation, og hvis alt går efter planen står de nye boliger klar til indflytning i 2027.

Foruden de eksisterende boligblokke rummer afdelingen Fortvænget tre rækkehuse i form af tidligere butikslokaler, der er blevet omdannet til boliger.

I alt administrerer Bo-Vita renoveringer og nybyggeri for 2,6 milliarder kroner.

Bo-Vita udlejer 5.800 almene boliger fordelt på 60 boligafdelinger, som fortrinsvis ligger i København.

Boligorganisationen er dog også aktuel med et projekt i Kregme og et projekt med 48 almene familieboliger og et seniorbofællesskab på Trestensvej i Skælskør.