Brændeovn forurener boligen mere end trafikken i myldretiden

Nye målinger viser høje forureningsniveauer i boliger med brændeovne. Rådet for Godt Indeklima ønsker grænser for, hvor meget brændeovne må forurene indeklimaet.

Nye målinger foretaget af Rådet for Godt Indeklima viser, at nye brændeovne kan forurene indeklimaet med ultrafine partikler til niveauer, der er meget højere end på landets mest trafikerede veje i myldretiden, og væsentligt højere end det som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) betragter som et højt niveau, der bør undgås.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Røgen fra brændeovne indeholder ifølge Rådet for Godt Indeklima de samme skadelige partikler og kræftfremkaldende tjærestoffer som tobaksrøg.

Brændeovne og pejse kan give meget høj indeklimaforurening, og det gælder uanset, hvordan man tænder op, og uanset om brændeovnen eller pejsen er ny eller gammel.

I 2022 vedtog Folketinget en lov, der giver kommunerne mulighed for at forbyde gamle brændeovne og pejseindsatser produceret før juni 2008 i områder med fjernvarme eller naturgas.

Men der findes ingen grænser for, hvor meget forurening brændeovne og pejse må frigive til indeklimaet.

Læs også: Disse danske byer vokser mest

– Det er grotesk, at der ikke er nogen grænser for, hvor meget brændeovne og pejse må forurene indeklimaet. Særligt set i lyset af vores nye målinger, der igen dokumenterer høj indeklimaforurening fra brændeovne. Det giver virkelig skår i hyggen, udtaler Kåre Press-Kristensen, sekretariatsleder i Rådet for Godt Indeklima.

Ifølge Rådet for Godt Indeklima er der intet, der tyder på, at beboerne kan lugte/fornemme forureningen og derved er opmærksomme på faren.

Rådet for Godt Indeklima ønsker, at myndighederne advarer danskerne om indeklimaforurening fra brændefyring og sætter grænser for, hvor meget brændeovne og pejse må forurene indeklimaet.

– Brændeovne og pejse forurener både udeluften og indeklimaet og øger risikoen for alvorlig sygdom, der fører til flere hundrede for tidlige dødsfald i Danmark hvert år. Der er akut behov for røgfrie varmekilder, udtaler Torben Sigsgaard, professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

De nye målinger bekræfter de høje forureningsniveauer, der tidligere er målt af blandt andet Danmarks Tekniske Universitet og det tidligere Statens Byggeforskningsinstitut, skriver Rådet for Godt Indeklima.

Rådet for Godt Indeklima opfordrer folk til at undlade brændefyring og i stedet overgå til miljø- og klimarigtige varmekilder såsom fjernvarme i byerne og varmepumper uden for byerne.