Visualisering af projekt i Fælledby: Holscher Nordberg.
Visualisering af projekt i Fælledby: Holscher Nordberg.

I december meddelte Københavns Byret opsættende virkning i en retssag mellem Miljø og Fødevareklagenævnet og foreningen Amager Fælleds Venner.

Bag udviklingen af den nye bydel med med 219.000 kvadratmeter boliger, dagligvarebutikker, institution og skole ved naturområdet Amager Fælled står selskabet Fælledby P/S, som er ejet af By & Havn og PensionDanmark.

I kølvandet på byrettens afgørelse i december valgte Fælledby P/S at sætte arbejdet på byggepladsen i bero, indtil myndighederne fik skabt klarhed over kendelsens virkning for projektet.

I mellemtiden er byrettens afgørelse blevet gransket grundigt sammen med selskabets advokat og både By & Havn, Fælledby P/S og Kammeradvokaten har nu fået tilladelse til at appellere kendelsen ved et såkaldt kæremål. Det skriver By & Havn i en pressemeddelelse.

Administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro, betoner i meddelelsen vigtigheden af, at den nu bliver prøvet i Landsretten på trods af, at By & Havn ikke er direkte part i sagen.

– Der er ingen tvivl om, at Københavns Byrets afgørelse om opsættende virkning er principiel, fordi den betyder, at der altid kan sås tvivl om de afgørelser, der er fra myndighedernes side i plansager. Det får, som også tilfældet er her, økonomiske konsekvenser for selskaber, som ikke engang er part i den oprindelige sag, men alligevel har fået myndighedernes ord for at tilladelserne er på plads.

By & Havn betoner desuden vigtigheden af at få sikkerhed om, at myndighedernes tilladelser er gældende, når de er givet.

– Der er lavet et meget grundigt forarbejde i forbindelse med udviklingen af Fælledby, fordi vi på forhånd vidste, at projektet skulle være uden sidestykke, når det kom til beskrivelse af naturforholdene og beskyttelsen af de truede arter i området. Jeg vil nærmest gå så langt at sige, at den eventuelle naturpåvirkning er belyst bedre her end noget andet sted i landet. Derfor er det selvfølgelig også ærgerligt, at vi i udgangspunktet ikke kan bruge de tilladelser, vi er blevet givet fra myndighedernes side, siger Anne Skovbro.

Selskabet forventer, at Landsretten træffer afgørelse i kæresagen i løbet af foråret.

Fælledby skal rumme 2.000 boliger, to børneinstitutioner, en skole, et plejecenter og butikker. Alle bygninger i den nye bydel skal opføres i træ i alle bærende konstruktioner, og 25 procent af boligerne bliver almene og med de almene boligorganisationer som bygherre.