By & Havn med projektkonkurrence om Kulpladsen i Nordhavn

I efteråret 2023 udskriver By & Havn en indbudt projektkonkurrence om en ny bebyggelsesplan for Kulpladsen, der ligger nord for Svanemølleværket i Nordhavn.

Kulpladsen, der ligger nord for Svanemølleværket i Nordhavn skal “udvikles med et nyt teknisk anlæg, publikumsorienterede funktioner, et erhvervsbyggeri og attraktive byrum, der skal understøtte det maritime miljø”, lyder det i en pressemeddelelse fra By & Havn.

Udviklingsselskabet udskriver i efteråret 2023 By & Havn en indbudt projektkonkurrence om en ny bebyggelsesplan for området. Planen skal danne grundlag for en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg.

Svanemølleværkets eksisterende spidsbelastningsanlæg har udtjent sin værnepligt, hvorfor et nyt og moderne skal opføres, skriver By & Havn. Det kommende anlæg bliver etableret på Kulpladsens nordlige del, hvilket frigiver et større areal i Svanemølleværket, som kan omdannes til nye publikumsorienterede funktioner.

En samlet helhedsplan for området skal sikre, at byudviklingen sker i balance med det maritime miljø omkring lystbådehavnen.

LÆS OGSÅ: BEVARINGSVÆRDIGT PAKHUS I NORDHAVN SKAL UDVIDES I HØJDEN

– I By & Havn ser vi frem til at udvikle Kulpladsen i den ånd og med de særlige maritime karaktertræk, der er så kendetegnende for hele området omkring Svanemølleværket og Kulpladsen. Vi ved, at der er stor interesse og ønsker for udviklingen og den kommende anvendelse og indretning. Vi holder derfor et borgermøde, hvor vi vil tage imod input og ønsker til stedets fremtidige udvikling inden projektkonkurrencen begynder senere på året, udtaler administrerende direktør i By & Havn, Anne Skovbro.

By & Havn med projektkonkurrence om Kulpladsen i Nordhavn. Foto: By & Havn.
By & Havn med projektkonkurrence om Kulpladsen i Nordhavn. Foto: By & Havn.

Svanemølleværket skal omdannes til teknisk museum og en såkaldt “teknologi-hub”. Den del vil blive udbudt i en særskilt konkurrence.

Kulpladsen skal foruden det nye spidsbelastningsanlæg rumme ny erhvervsbebyggelse yderst på grunden mod nord, som både skal være en del af stedets ”teknologi-hub” samt bidrage med udadvendte funktioner i stueetagen til det maritime miljø.

Derudover skal området udformes med “tidssvarende adgangsforhold, et promenadeforløb langs Kalkbrænderihavnen, som forbinder til Svanemøllehavnen, samt udadvendte stueetager og kantzoner og byrum der skaber byliv både for havn og kulturinstitution”, lyder det fra By & Havn.

Fakta om projektkonkurrencen om Kulpladsen

Forud for projektkonkurrencen afholder By & Havn et åbent borgermøde den 28 august, hvor alle interesserede Københavnere kan komme og høre mere om konkurrencen, samt komme med input til stedets fremtidige udvikling. Tid og sted vil blive annonceret i begyndelsen af august.

  • Opstart af proces for ny lokalplan og kommuneplantillæg forventes i andet kvartal 2024. Der vil være borgermøde og inddragelsesforløb i forbindelse med lokalplanarbejdet.
  • Omdannelsen af Svanemølleværket til teknisk museum og ”teknologi-hub” vil blive udbudt i en særskilt konkurrence.
  • Det samlede projektområde, inklusive adgangsveje, kommende promenadeforløb er på cirka 25.000 kvadratmeter.
  • Kulpladsen er ejet af By & Havn.

Kilde: By & Havn.