Byggeri af stort plejecenter i Sindal skrider frem

For 170 millioner kroner bygger NCC et nyt plejecenter med 96 ældreboliger i Sindal for Hjørring Kommune. Projektet er tegnet af Cubo Arkitekter.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Alle spær er nu rejst på det første af seks boenheder, og de næste fem er på i forskellige stadier i byggeriet, ligesom grunden også er lagt til den centralt placerede centerbygning i tilknytning til det kommende Vendelbo Plejecenter i Sindal øst for Hjørring. Det skriver NCC i en pressemeddelelse.

Det nye Vendelbocenter i Sindal vil bestå af en centerdel med træningsfaciliteter, aktivitetscenter, sygeplejeklinik, café/dagtilbud og administration samt seks boenheder med 16 plejeboliger i hver. I alt 10.000 kvadratmeter.

Det hele er bundet sammen af tre forbindelsesgange. Bygningerne består af ydervægge i trækassetter, som skal beklædes med træ i termowood, enkelte ydervægge og indervægge udføres i genbrugstegl og øvrige indervægge i betonelementer, gips og porebeton, skriver NCC.

– Byggeriets udformning og materialevalget er med til at sikre, at det nye plejecenter udstråler hjemlighed og tryghed for de mange beboere og brugere, men også bliver en god arbejdsplads for de mange forskellige faggrupper, der får deres daglige gang i centeret, udtaler Henrik Bøgeskov Lolholm, projektchef i Hjørring Kommune.

LÆS OGSÅ: BYGGERI AF NY MUSIKSKOLE I HJØRRING ER VEDTAGET

Tagkonstruktionen udføres i limtræ og saksespær, som beklædes med stålpladetag, hvor der etableres ovenlys i hver plejebolig for at sikre et godt og behageligt lys i de enkelte boliger.

Helt aktuelt arbejdes der på alle byggefelterne i byggeriet. På det første par boenheder arbejdes der med tagopbygning og spærmontage, og på den sidste boenhed har holdet netop etableret sandpuden forud for støbningen af fundamenter.

I centerbygningen er der blevet fyldt til omkring kælderkonstruktionen, og arbejdet er gået i gang med fundamenter i terræn på østsiden af kælderen.

– De seks boenheder er næsten ens, nogle er spejlvendte, og der er forskel i sammenbygningerne, men det er nok til, at vi har glæde af en vis gentagelseseffekt på projektet. Det er grunden til, at vi er i gang med alle seks enheder på samme tid, men i forskellige led i processen, udtaler Nick Hjorth Hellner Nielsen, senior projektchef i NCC Building i Nordjylland.

– Vi udfører en proces på den første enhed, og så skal holdet udføre samme proces fem gange mere. Det betyder, at vi kan gøre det samme arbejde på kortere tid, fordi vi får et bedre kendskab til den konkrete opgave fra hus til hus.

Spærkonstruktion er et puslespil

Byggeriet byder på en udfordrende spærkonstruktion af saksespær; de største i centerbygningen har et spænd på 24 meter og en højde på syv meter.

– Det er jo bare spær, kan man sige, men på én enkelt boenhed har vi hele 87 typer af spær, og det er faktisk lidt af et puslespil, vi monterer, fortæller Nick Hjorth Hellner Nielsen.

På projektet skal der i alt monteres omkring 4.000 kvadratmeter trækassetter, elementer og facadebeklædning, 850 meter limtræ af varierende dimensioner og hele 1.222 saksespær.

LÆS OGSÅ: OMDANNELSEN AF HJØRRING MIDTBY GÅR IND I NÆSTE ETAPE

Der skal monteres 9.750 kvadratmeter. stålpladetag, hvori der skal monteres 136 stk. ovenlysvinduer og et ovenlysbånd, ligesom der skal monteres 570 kvadratmeter solceller i taget.

Hjørring Kommune har i forbindelse med et lokalt renoverings- og nedbrydningsprojekt på Hjørring Sygehus, nedtaget teglsten og teglstensskaller, hvoraf 32.560 genbrugsteglsten og 23.000 teglstensskaller skal genbruges i byggeriet af plejecenteret.

Det nye center er tegnet af Cubo Arkitekter, der også er totalrådgiver på projektet. Øvrige samarbejdspartnere på projektet er Skaarup Landskab og Niras i Aalborg. Det nye Vendelbocenter forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2024.