I Hjørring har midtbyen i området fra Springvandspladsen til Sct. Olai Plads undergået en stor forvandling det seneste år. Formålet er at klimasikre midtbyen, så byrummet bedre kan håndtere de massive regnskyl, der forventes i fremtiden, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Med klimasikringen skal risikoen for ødelæggelser som følge af indtrængende vand og oversvømmelser minimeres. Samtidig åbner det mulighed for at forstærke udviklingen af en oplevelsesrig og attraktiv bymidte.

– Det er fantastisk at vi kan klimatilpasse og samtidig bruge det til noget positivt som kan skabe stemning og atmosfære i vores gader. Vi glæder os over den forskønnelse vi kan se i etape 1, og glæder os til at skulle i gang med forskønnelsen på etape 2. Bygherreudvalget vil gerne sige tak til de erhvervsdrivende og borgerne for samarbejdet og tålmodigheden i forbindelse med første etape, udtaler formand for bygherreudvalget Per Møller (C) i meddelelsen.

Nu begynder anlægsarbejdet på den sydlige strækning fra toppen af Jernbanegade over Mammutpladsen til og med Asylgade. Ifølge Hjørring Kommune bliver der skabt en god og attraktiv forbindelse mellem Teateret, Banegårdspladsen, den kommende Musiske skole og midtbyen.

Arealet ved den gamle politistation forventes omdannet i 2024. Her skal der etableres et anlæg til skatere og løbehjul riders, ligesom der friholdes arealer til parkering.

Selve anlægsarbejdet går efter planen i gang i uge 11, og anden etape forventes færdiggjort inden årets udgang. Arbejdet bliver udført i mindre bidder ad gangen for at minimere generne for de nærmeste naboer, skriver kommunen og oplyser, at man løbende følge med i projektet på Hjørring Kommunes Facebook-side.

Den samlede realisering af klimaprojektet forventes at koste cirka 36 millioner kroner, hvoraf Hjørring Vandselskab finansierer omkring 20 millioner kroner. Arbejdet vil pågå fra midten af marts til slutningen af november 2023.