Byggeri af ny musikskole i Hjørring er vedtaget

Hjørring Byråd har onsdag aften vedtaget at opføre Hjørring Musiske Skole på Teaterpladsen i Hjørring midtby. Prisen lyder på godt 37 millioner kroner.

På et byrådsmøde blev byggeriet af en ny musikskole i Hjørring vedtaget onsdag den 25. januar. Det skriver Hjørring Kommune i en pressemeddelelse.

Hen over sommeren og efteråret er projektet bearbejdet i samarbejde med totalrådgiver Cobe, Hjørring Musiske Skole og forvaltningen, og der er nu sikkerhed omkring bygningens udformning og indretning, både hvad angår bygningens konstruktioner og bygbarhed og Hjørring Musiske Skoles ønsker til funktionerne.

– Med den nye bygning ønsker vi at give musikskolen rammer, hvor der er plads til kreativitet og fællesskaber, og hvor de gode akustiske forhold giver et kvalitetsløft til undervisningen. Hjørring Kommune skal fortsat være et attraktivt sted at bo, og jeg håber, at det færdige byggeri kan være med til, at de folk, som allerede bor i kommunen, bliver her – og måske endda tiltrække nye borgere til kommunen, siger Søren Smalbro (V), borgmester i Hjørring Kommune, i meddelelsen.

Den 1.800 kvadratmeter bygning er tegnet af arkitektvirksomheden Cobe og bliver bygget med et fælles, såkaldt hjerterum, som støder op til de fleste rum i bygningen. Hjerterummet bliver et samlingspunkt for med plads til koncerter og forestillinger, skriver kommunen i meddelelsen.

Bygningen får facade og hovedindgang fra Teaterpladsen lige overfor Vendsyssel Teater, hvor det er forventningen, at Hjørring Musiske skole kommer til at generere væsentligt mere liv og trafik på Teaterpladsen, fremgår det af referatet fra byrådsmødet.

Fra hovedindgangen træder man ind i hjerterummet, der rejser sig i hele bygningens højde og på den måde virker samlende for skolens aktiviteter. Bygningen får karakter af “musikværksted” snarere end “koncertsal”.

I stueetagen placeres skolens administration med en fremskudt skranke i Hjerterummet. Desuden er der øvelokale for større ensembler, lokaler til dans, drama- og slagtøjsundervisning foruden billedkunst, depot og værksted for teknisk service.

På 1. sal er der øvelokaler for de forskellige instrumenttyper og sang samt teorilokale, depot og lærerværelse. På 2. sal er der to store øvelokaler til rytmik og ensembler samt depot og teknikrum. Etagerne er forbundet med trapper og en elevator, der er stor nok til at transportere skolens store musikinstrumenter.

–  Vi får en bygning, der inviterer til fællesskaber, og hvor alle er velkomne. Det er vores håb, at mennesker på tværs af alder vil bruge bygningen, også som et samlingssted, siger Gry Bruun Nielsen (S), formand for Børne-, Fritids- og Undervisningsforvaltningen.

Anlægsbudgettet for den nye musikskole i Hjørring er er 37,25 millioner kroner. Byggeriet udføres med fokus på faglig høj kvalitet, lave driftsomkostninger og et godt indeklima herunder gode akustiske forhold. Bygningen skal certificeres til DGNB Guld. Hjørring Kommune forventer at tage første spadestik omkring årsskiftet 2023/2024.