Byggeriet af Femern Bælt-tunnelens indgang begynder

I dag begyndte arbejdet på Femern Bælt-tunnelens danske portalbygning, hvor tog- og biltrafikken i fremtiden vil køre ned i den 18 kilometer lange tunnel til Tyskland.

På den store byggeplads for Femern Bælt-tunnelen arbejdes der på højtryk på at bygge den betonfabrik, der skal støbe de 73.500 tons tunge beton-elementer, som tunnelen skal bygges med. Det skriver Femern A/S i en pressemeddelelse.

Nær kysterne skal disse elementer forbindes med de store portalområder, der giver en blid
overgang mellem motorvej og jernbanen på land og selve tunnelen på havbunden.

I dag begyndte arbejdet officielt på tunnelportalen på den danske side, og dermed arbejdes der nu for første gang på den egentlige tilslutning til tunnelen.

Både hos hovedentreprenøren Fehmarn Link Contractors og det statslige bygherreselskab
Femern A/S var det en mærkedag.

– Det er en stor milepæl for os. Byggeriet af fabrikken, arbejdshavnen og tunnelbyen har
fyldt meget, og det vil det fortsat gøre et stykke tid, men fra nu af arbejder vi også direkte
med selve tunnelportalen. Det synes vi er værd at fejre, siger Henrik Påske Rasmussen,
Division Manager, Lolland fra FLC.

Opstarten på byggeriet af tunnelportalen blev markeret på byggepladsen med et arrangement for arbejderne med et musikalsk indslag fra et kor fra Lolland Musikskole.

Hos Femern A/S glæder projektchef Christian Kaas Oldenburg sig over, at arbejdet nu går
ind i næste fase.

– Byggeriet af tunnelportalen vil snart være én af de tydeligste tegn på, at byggeriet skrider hurtigt frem. Det svarer lidt til, at der kommer vægge og tag på et hus. Der er mange års arbejde forude, men inden længe vil man kunne se facaden til verdens længste sænketunnel, siger Christian Kaas Oldenburg.

Alene udførelsen af portalbygningen i Danmark vil beskæftige mellem 150 og 200 tunnelarbejdere. Tunnelportalen skal stå klar til tilkobling af det første tunnel-element i 2023.

Tunnelportalen på den danske side opføres hovedsageligt på en 550 meter bred og 300 meter bredt inddæmmet areal ud for kysten. Byggeriet på den tilsvarende tyske tunnelportal ved Puttgarden på den tyske ø Fehmarn begynder i 2023.