Bygherre på boliger i Karise Permatopia går konkurs

Karise Permatopia Opskrivning (KPO), der er bygherre for ejer- og andelsboligerne i bofællesskabet Permatopia, er begæret konkurs af Gældsstyrelsen.

Ifølge KAB KPO ikke har været i stand til at betale moms på de sidste faser af byggeriet af boligerne i Permatopia i Karise. Det skyldes blandt andet store forsinkelser af byggeriet voldsomme ekstraomkostninger som følge af ekstremt vejr i byggeperioden samt hovedentreprenør Daurehøjs konkurs.

“KPO har i en længere periode været i konstruktive forhandlinger med Gældsstyrelsen, men det har ikke været muligt at løse den vanskelige situation, og Gældsstyrelsen har senest afvist KPO’s forslag til en afdragsordning”, skriver KAB, som understreger, at det udelukkende er etableringsforeningen KPO, bygherre for ejer- og andelsboligerne, der er gået i betalingsstandsning – og altså ikke Permatopia.

“KPO’s nuværende situation forventes ikke direkte at medføre huslejeændringer for beboerne i afdelingen”, skriver KAB og oplyser, at der er anlagt en voldgiftssag mod den konkursramte hovedentreprenør Daurehøj.

Permatopia er et selvforsynende og bæredygtigt landbrugsfællesskab syd for Faxe. Det består af 44 almene boliger, der ejes af Sydkystens Boligselskab, samt 23 ejerboliger og 23 andelsboliger. Etableringsforeningen KPO er bygherre for ejer- og andelsboligerne.

Som navnet antyder, er har visionen bag den nye bydel været at skabe et selvforsynende samfund a la permakultur.

Permakultur er et alternativt koncept, hvor landbrug, forsyning og boliger hænger sammen i et kredsløb, der ikke forurener og nedbryder miljøet. Metoden opstod i 70’erne som reaktion på industrialiseringen af landbruget efter 2. verdenskrig og den stigende forurening af jord og vand.