Grønt lys til 100 nye boliger i Haslev

Lokalplanen for et nyt boligområde ved Søndermarksgård i Haslev er vedtaget. Planen giver mulighed for 100 række-, dobbelt- og parcelhuse.

Ny lokalplan baner vej for nyt boligområde med rækkehuse og parcelhuse ved Søndermarksgård i Haslev. Foto fra lokalplanen
Ny lokalplan baner vej for nyt boligområde med rækkehuse og parcelhuse ved Søndermarksgård i Haslev. Foto fra lokalplanen

Ifølge en hvidbog fra Faxe Kommune har der gennem de seneste år været stor interesse for at bygge nye boliger i Haslev.

Stort set alle uudnyttede boliglokalplaner i den sydsjællandske stationsby er i skrivende stund ved at blive udbygget. Der er derudover meget få udlagte uudnyttede boligrammer i byen, hvor der kan udarbejdes nye lokalplaner til boliger.

Alt i alt er det Faxe Kommunes vurdering, at det er nødvendigt at udlægge nye arealer til byudvikling i Haslev.

Den 25. april vedtog politikerne i byrådet i kommunen så endeligt lokalplanen for et nyt boligområde ved Søndermarksgård mellem det eksisterende boligområde Engen og Bråbyvej i Haslev.

Lokalplanen har været i fornyet høring, idet Miljøstyrelsen under høringen af det første plangrundlag nedlagde veto på grund af beliggenheden i bevaringsværdigt landskab.

– Lad os bare sige det, som det er: Den lokalplan, der blev lagt op til i første runde, er det ikke, sagde formand for plan- og kulturudvalget, René Tuekær fra Lokallisten, da byrådspolitikerne havde sagen på dagsordenen.

Efter dialog med Miljøstyrelsen har Faxe Kommune udarbejdet et revideret plangrundlag, der har reduceret projektet fra cirka 160 boliger til maksimalt 100 boliger i et plan. Arealet er desuden reduceret fra knap 14 hektar til cirka 6 hektar. På den baggrund har Miljøstyrelsen kunnet frafalde indsigelsen.

– Det bedste er jo så, at man retter ind efter det, nogen har sagt, at vi måske var i gang med, der ikke var så godt. Og det har vi gjort, og det gør jo, at projektet bliver noget anderledes. Der kan nu bygges op til 100 boliger i form af række- og dobbelthuse samt parcelhuse, sagde René Tuekær på byrådsmødet.

Boligområdet udformes som to separate boligklynger langs to boligstræder. Illustrationsplan fra lokalplanen.
Boligområdet udformes som to separate boligklynger langs to boligstræder. Illustrationsplan fra lokalplanen.

Boligområdet udformes ifølge referatet fra mødet som to separate boligklynger langs to boligstræder.

Arealerne mellem boligstræderne udlægges til nære fælles opholdsarealer, der indrettes med rekreative funktioner og regnvandsbassiner.

Langs lokalplanområdets afgrænsning mod boligområdet ved Engen skal der etableres et beplantningsbælte for, på den måde, at skabe en grøn visuel afgrænsning mellem Engen og det nye boligområde, fremgår det af referatet.

Det meste af lokalplanområdet er privatejet landbrugsareal, fremgår det af de offentlige registre.

En mindre del blev i slutningen af 2023 opkøbt af den lokale vognmand og entreprenør Erling Elvis Askgaard, men det meste ejes af Thomas Madsen, som sammen med sin far står bag virksomheden Brdr. Madsen & Søn.

Han kan over for SN.dk afsløre, at et jysk firma står bag udviklingen af området.

Haslev har omkring 12.300 indbyggere, og er dermed den største by i Faxe Kommune.