Det Blå Marked erstattes af 150 boliger

I januar lukkede kræmmermarkedet Det Blå Marked i Haslev. Ejendommen ved Bækvej og Lysholm Alle er solgt til 1927 Estate, der vil bygge boliger på grunden.

Vejledende illustrationsplan for det nye boligområde ved Bækvej og Lysholm Alle i Haslev. Illustration fra lokalplanen.
Vejledende illustrationsplan for det nye boligområde ved Bækvej og Lysholm Alle i Haslev. Illustration fra lokalplanen.

Kræmmermarkedet Det Blå Marked i Haslev lukkede i januar 2023. Markedet har eksisteret siden 1990, og det var Skandinaviens største med 200 stader fordelt på 10.000 kvadratmeter.

Nu har indehaver Inger Skøtt har solgt grunden til 1927 Estate, og den aarhusianske ejendomsudvikler vil bygge boliger på den 49.850 kvadratmeter store grund. Boligerne skal efter planen bæredygtighedscertificeres med DGNB.

Lokalplanen for boligprojektet blev godkendt af politikerne i byrådet i Faxe Kommune den 27. april. Formand for Plan & Kulturudvalget, René Tuekær fra Lokallisten, slog på byrådsmødet fast, at der er gang i udviklingen af Haslev, som med en befolkningstilvækst på 8,2 procent i perioden 2012-2022 ligger pænt til på listen over Danmarks hurtigst voksende byer.

– Der har været stor interesse for at bygge boliger i Haslev. I 2020 og 2021 er der i alt blevet opført 178 boliger i Haslev, og alene i det nye boligområde ved Egelunden, Egekær og Egehaven er der i 2021 meddelt byggetilladelse til 210 tæt-lav-boliger. Der er også gang i Grøndalshave med 128 boliger, og så sent som i december blev lokalplanen for et nyt boligområde med cirka 150 boliger ved Søndermarksgård sendt i offentlig høring, sagde René Tuekær på byrådsmødet.

Det Blå Marked i Haslev er lukket, og 1927 Estate har købt grunden for at bygge 150 boliger. Illustration fra lokalplanen.
Det Blå Marked i Haslev er lukket, og 1927 Estate har købt grunden for at bygge 150 boliger. Illustration fra lokalplanen.

– For at følge med udviklingen er det derfor nødvendigt at udvikle nye boligområder i Haslev, da forventningen er, at byggeaktiviteten i de kommende år vil fortsætte, lød det videre fra René Tuekær, der henviste til, at den nye togforbindelse til København, som netop er åbnet, er med til at drive udviklingen i byen.

De eksisterende bygninger i området, hvor Det Blå Marked lå indtil for ganske nylig, består af flere betonelementhaller og ældre erhvervsejendomme, der delvist er opført som en del af Chr. Jensens Møbelfabrik.

Illustration af "Den Blå Plads": Tegnestuen Arken.
Illustration af “Den Blå Plads”: Tegnestuen Arken.

Bygningerne skal efter planen erstattes af tæt-lav bebyggelse som eksempelvis gårdhavehuse og rækkehuse i en-to etager.

“Bebyggelsen er i hovedtræk disponeret omkring en nord-sydgående fordelingsvej med indkørsel fra syd fra Lysholm Alle. Fordelingsvejen er udformet som en sivegade, og dens forløb drejer let, der hvor den krydser de to store pladser i området”, fremgår det af lokalplanen.

Byhuse i to etager placeres centralt ind mod sivegaden, og rækkehuse i en etage flankerer den centrale bebyggelse. Yderst ligger gårdhavehuse i et plan.

LÆS OGSÅ: PLAN OM 80 NYE RÆKKEHUSE I DALBY I HØRING

“På denne måde understøtter den højere bebyggelse en bymæssig fortætning i den indre del af området, og den lave bebyggelse trapper ned mod de fælles grønne områder og de nabokvarterer, der støder op til lokalplanområdet. Den urbane fortætning med de smalle townhouses i to etager på boliggaderne tættest mod sivegaden i den centrale del af området giver området en særegen karakter som nyt bymæssigt boligområde på den tidligere industrigrund”, fremgår det af lokalplanen.

Illustration af en boliggade i det nye boligområde: Tegnestuen Arken.
Illustration af en boliggade i det nye boligområde: Tegnestuen Arken.

Centralt i bebyggelsen i forbindelse med fordelingsvejen etableres to torve, hvor det største vil få navnet “Den Blå Plads”.

Samlet giver lokalplanen mulighed for 16.500 kvadratmeter boligbyggeri, hvilket svarer til omkring 150 boliger.

“Bebyggelsen skal være et moderne, energivenligt og bæredygtigt byggeri, hvor der vil være fokus på lavt energiforbrug og vedligeholdelsesfrie løsninger. Rækkehuse og gårdhavehuse vil inden for de enkelte boligveje blive opført med facader i samme materialer, eksempelvis tegl, facadeplader, puds og træ”, lyder det i lokaplanen.

I forbindelse med udviklingen af det nye boligområde etableres en bro over Gillesbækken. Illustration: Tegnestuen Arken.
I forbindelse med udviklingen af det nye boligområde etableres en bro over Gillesbækken. Illustration: Tegnestuen Arken.

Det fremgår det dog videre, at lokalplanen giver mulighed for variation i de forskellige bygningstypers facadeudtryk med eksempelvis fremspring i facaderne, forskellige tagformer og variation i facadefarver.

Byhusene i den fortættede del af bebyggelsen kan have et mere industrielt facadeudtryk end den øvrige bebyggelse ved eksempelvis anvendelse af facadeplader på en større del af facaderne.