Plan om 80 nye rækkehuse i Dalby i høring

Byrådet i Faxe Kommune har sendt et lokalplanforslag for et nyt boligområde med 66 rækkehuse og 14 dobbelthuse i Dalby i offentlig høring.

Politikerne i byrådet i Faxe Kommune besluttede den 24. november 2022 at sende et lokalplanforslag for et 48.000 kvadratmeter stort areal i den østlige del af Dalby i offentlig høring i fem uger.

Området afgrænses mod syd af Karisevej og mod vest af et større parcelhusområde ved Nyvænget og Nygårdsvej. Mod sydvest grænser området op til en eksisterende gård og mod øst og nord til marker ud mod det åbne land, fremgår det af lokalplaneforslaget.

Formålet med lokalplanforslaget er at give mulighed for, at området foruden et grønt fællesareal kan lægge jord til et nyt boligområde med rækkehuse og dobbelthuse. Planen om netop den boligtype blev ikke mødt med stor begejstring fra alle sider i byrådssalen.

– Det, der er generelt kendetegnende ved folks opfattelse af disse ting efterhånden, er, at det er rækkehuse, klyngehuse, rækkehuse og rækkehuse, lød det i en noget opgivende tone på byrådsmødet fra næstformand for Teknik & Miljøudvalget, Finn Hansen (S), som dog bakkede op om at sende forslaget i høring.

Den holdning fik han opbakning fra løsgænger Randi O. Johansson, der henvist til temamøder, der tidligere er blevet afholdt i byrådet.

– Jeg synes ikke, at det at bygge flere klyngeområder er i overensstemmelse med det, som vi i byrådet drøftede på vores temamøder, sagde hun på byrådsmødet, men understregede, at planen selvfølgelig skulle sendes i høring.

Ifølge en betinget udbygningsaftale, som kommunen har indgået i forbindelse med projektet, er det Poul-Erik Olsgaard, der står bag udviklingen af området.

Efter planen får det nye boligområde vejadgang til fra Karisevej mod sydøst. Herfra løber en stamvej langs områdets østlige afgrænsning. Stamvejen indrettes, så den kan forlænges mod nord til betjening af eventuelle fremtidig byområder. Der er fra stamvejen adgang til to boligveje, der ligger vinkelret på stamvejen. Boligbebyggelsen placeres omkring de to boligveje.

Området nord for den nordlige boligvej indrettes med syv dobbelthuse med i alt 14 boliger, mens rækkehusene placeres syd og vest for den nordlige boligvej samt omkring den sydlige boligvej.

Grunde til rækkehusboliger skal have en størrelse på mindst 250 kvadratmeter. Der er dog i lokalplanforslaget lagt op til en udstykning med 66 rækkehuse på grunde, der bliver 350 kvadratmeter store. Grunde til dobbelthusboliger bliver forventeligt omkring 510 kvadratmeter store. Boligerne i området må kun opføres i en etage.