Byudvikling på Jersie Stationsplads lægges i mølposen

Der er ikke udsigt til nybyggeri på grunden ved Jersie Stationsplads, som i dag bruges til parkering for pendlere. I hvert fald ikke inden for de næste par år.

Politikerne i byrådet i Solrød Kommune skulle den 19. juni tage stilling til, hvad der skal ske med Jersie Stationsplads, hvor kommunen har haft planer om byudvikling.

I marts 2024 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med et plangrundlag for stationspladsen med henblik på at muliggøre byudvikling.

I den forbindelse er der blevet gennemført en dialogfase, hvor naboer og andre interesserede havde mulighed for at bidrage med input og komme med spørgsmål fra den 4. april til og med den 8. maj 2024.

Desuden blev der i april afholdt et borgermøde med deltagelse af Solrød Kommunes borgmester Emil Blücher (LA) og formand for kultur- og naturudvalget, Morten Scheelsbeck (K), samt over 170 borgere.

– Vi tog en meget tidlig dialog med borgerne og indkaldte til et dialogmøde, hvor Morten Scheelsbeck og undertegnede var på ølkassen for at fortælle om de indledende tanker, vi har gjort os og så høre, hvad borgerne i Jersie Strand syntes om dette projekt, sagde Emil Blücher på byrådsmødet.

Og på bagkant af dialogfasen har politikerne altså trukket følehornene til sig. Ifølge borgmesteren var der blandt borgerne ikke udpræget begejstring for projektet, og det afspejler sig også i de høringssvar, som kommunen har modtaget.

Derfor har politikerne besluttet sig for, at der indtil videre ikke skal udvikles på grunden.

– Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg synes, at det er hammerærgerligt, at vi ikke kommer videre med det her, end vi gør nu, og at vi må lægge det hele tilbage i mølposen – i hvert fald for nogle år, sagde Morten Scheelsbeck på byrådsmødet.

Han havde gerne set, at der blev bygget en detailhandelsbutik samt mindre, senioregnede boliger på grunden. Sidstnævnte meldes der om stor efterspørgsel på i kommunen, hvor omkring 70 procent af de eksisterende boliger har fire værelser eller derover.

Men indtil videre bliver der ikke bygget noget. Til gengæld rykker Rema 1000 ind i Aldis gamle lokaler i Jersie Centret over for stationspladsen.

Mulige scenarier for den videre proces for byudvikling på Jersie Stationsplads

Politikerne i byrådet i Solrød Kommune skulle den 19. juni tage stilling til fire scenarier for den videre proces for byudvikling på Jersie Stationsplads. Politikerne valgte Scenarie 4. De fire scenarier var:

Scenarie 1: Dagligvarebutik og boliger

Byrådet beslutter, at fortsætte planarbejdet for etablering af en dagligvareforretning og senioregnede boliger. Der skal udarbejdes en lokalplan, som muliggør dette.

Scenarie 2: Småerhverv og boliger

Muligheden for at kombinere erhverv og boliger begrænser sig ikke til en dagligvarebutik. Et alternativ til en dagligvarebutik kan eksempelvis være fortsat at planlægge for blandede byfunktioner, men i form af mindre, publikumsorienterede serviceerhverv i kombination med boliger.

Sådanne erhverv kan eksempelvis omfatte café, frisør, apotek og lignende erhverv, som henvender sig til et bredt publikum typisk via en facade i gadeniveau. Der skal udarbejdes en lokalplan, som muliggør dette.

Scenarie 3: Rent boligområde

Byrådet beslutter, at der skal planlægges for boliger i området, men at erhverv ikke skal være en mulighed. I et sådan tilfælde skal der planlægges for afskærmning mod støj, som kan sikre overholdelse af 58 decibel på bygningsfacader og opholdsarealer. Det skal undersøges, om sådan en afskærmning overhovedet er mulig.

Scenarie 4: 0-scenariet

Byrådet beslutter, at pladsen bibeholdes som pendlerparkering, og at der ikke skal opføres byggeri.

Kilde: Solrød Kommune.