Stor interesse for plan med dagligvarebutik og boliger ved Jersie Stationsplads

Over 170 borgere var på plads i Solrød Idrætscenter mandag den 22. april til borgermøde om den mulige byudvikling ved Jersie Stationsplads.

Allerede inden mandagens borgermøde om byudvikling ved Jersie Stationsplads begyndte, var der stor interesse for ideerne i området. Omkring 170 borgere havde således tilmeldt sig borgermødet på forhånd, og derfor måtte det rykkes fra Jersie Sognehus til Solrød Idrætscenter for at have plads til alle.

Baggrunden for borgermødet var, at Solrød Kommune undersøger mulighederne for at byudvikle området mellem Jersie Sognehus og Parkvej øst for Jersie Station.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Det er selvfølgelig vigtigt for byrådet, at vi ikke bare trækker et bestemt byudviklingsprojekt ned over hovedet på de lokale beboere. Vi ønsker at skabe byudvikling i samspil med borgerne, og derfor er borgermøder som dette vigtige for at opnå et resultat, vi forhåbentlig alle sammen bliver glade for, siger udvalgsformand for Kultur- og naturudvalget Morten Scheelsbeck (K).

Kultur- og naturudvalget godkendte den 4. marts 2024 igangsætningen af planarbejdet for Jersie Stationsplads. Planen er nemlig at sælge den kommunale del af området til en privat investor.

Området består i dag af parkeringsarealer, grønne arealer og et par cykelskure, men der lægges op til, at der skal der udarbejdes et plangrundlag for en ny dagligvarebutik på 1.200 kvadratmeter samt 6-12 senioregnede lejligheder i etagebyggeri. Det kræver både en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

Plangrundlaget skal desuden sikre, at der fortsat kan være parkering for pendlere på stationspladsen, ligesom der også skal sikres parkering til kommende dagligvarebutik og boliger.