AG Gruppen køber endnu en grund ved Cordozasvinget i Jersie Strand af Solrød Kommune.
AG Gruppen køber endnu en grund ved Cordozasvinget i Jersie Strand af Solrød Kommune.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

AG Gruppen vil bygge boliger på et område ved Cordozasvinget Nord i et område i Jersie Strand i Solrød Kommune.

Området omfatter fem private grunde på Cordozasvinget 2, 4, 6, 8 og 10, som alle er ejet af den fynske ejendomsudvikler. Derudover ligger der på Cordozasvinget 12 en grund, som Solrød Kommune ejer.

Men nu er den kommunalt ejede grund solgt, og køberen er ikke overraskende AG Gruppen.

Politikerne i byrådet i Solrød Kommune godkendte den 19. juni salget, ligesom der blev frigivet en anlægsbevilling på 100.000 kroner til de fortsatte salgsomkostninger til blandt andet landinspektør og juridisk bistand.

Grunden var i udbud i perioden fra midten af februar til midten af maj 2024. Der kom ingen købstilbud i udbudsperioden, og AG gruppen har efterfølgende valgt at benytte deres forkøbsret til mindsteprisen på godt og vel 4 millioner kroner.

– I dette tilfælde har man haft to mæglere ude og vurdere, hvad dette grundstykke skulle koste. AG Gruppen har udpeget en ejendomsmægler, og Solrød Kommune har udpeget en anden ejendomsmægler, og det har man så taget et gennemsnit af, sagde borgmester i Solrød Kommune, Emil Blücher (LA), da han forklarede, hvordan man var kommet frem til prisen for grunden.

Som led i en projektudviklingsaftale har AG Gruppen har bistået Solrød Kommune med at få udarbejdet en projektbeskrivelse, et volumenstudie og et skitseprojekt.

Skitseprojektet beskriver, hvordan man kan udvikle et boligprojekt på Cordozasvinget 12 i sammenhæng med de fem grunde, som AG Gruppen i forvejen ejer.

Som modydelse for værdien af det projektudviklingsarbejde, som kommunen har modtaget, fik AG Gruppen en forkøbsret under det kommende offentlige udbud af ejendommen. Det vil sige en ret til at matche den pris, som andre investorer eventuelt ville byde for ejendommen, eller en ret til at købe ejendommen til den mindstepris, som to uafhængige mæglere vurderer, at Cordozasvinget 12 har, hvis ingen andre bød. Og det sidste var altså tilfældet.

AG Gruppen har dog ikke overtaget grunden endnu. Lokalplanen for Cordozasvinget Nord er nemlig blevet påklaget til Planklagenævnet, og salget af Cordozasvinget 12 er betinget af, at der foreligger en endelig og byggeretsgivende lokalplan, der muliggør en realisering af skitseprojektet senest den 31. december 2025.

Et kommende boligprojekt skal som minimum certificeres til DGNB Guld.