AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

I 2021 besluttede et flertal i byrådet i Solrød Kommune at sætte gang i en analyse af perspektiverne ved et nyt rådhus.

Året efter blev planen droppet, og i stedet blev der afsat 3 millioner kroner til at undersøge muligheden for at modernisere og eventuelt udvide det nuværende rådhus.

I samarbejde med kommunens administration har C.F. Møller Architects udført flere analyser af Solrød Rådhus og udviklet et scenarie, hvor 260 medarbejdere kan tilknyttes rådhuset. Den 19. juni blev politikerne i byrådet orienteret om processen.

– Det er jo sådan med orienteringssager, at vi ikke beslutter, om der er noget, der skal gennemføres eller ej. Vi bliver sådan set blot klogere, understregede borgmester i Solrød Kommune, Emil Blücher (LA), på byrådsmødet.

I februar 2024 modtog kommunen et estimat, der viste at en totalrenovering af rådhuset ville koste mellem 15 og 25 millioner kroner. Og det estimat ser indtil videre ud til at holde.

– Faktisk har man regnet på en stor løsning, som vil løbe op i omkring 21,8 millioner kroner, hvor man laver en totalrenovering af alle salene på rådhuset, og så er der også regnet et alternativt scenarie, som vil koste 11,6 millioner kroner at realisere, sagde Emil Blücher.

De 21,8 millioner kroner vil dække omkostninger til til ombygninger, opgradering og indkøb af nyt inventar. Nødvendigt vedligehold så som opgradering af ventilation og etablering af et automatisk brandalarmeringsanlæg er ikke dækket af omkostningerne, da det er udgifter, som vil skulle afholdes, uanset om rådhuset skal tilpasses.

Har kommunen penge til projektet?

Michael Arnø (V) slog på byrådsmødet fast, at Venstre går ind for at sikre en “moderne, indbydende og funktionel arbejdsplads” for kommunens ansatte. Ikke desto mindre luftede han en del skepsis over for planen.

– Desværre har penge den tendens, at de kun kan bruges én gang, sagde han på byrådsmødet.

Han påpegede, at kommunens kassebeholdning er blevet halveret siden 2021.

– Vores kassebeholdning ved dette års start er således reduceret til omkring 165 millioner kroner mod 319 millioner kroner i 2021, sagde han og efterlyste et samlet overblik over kommunens økonomiske prioriteringer.

Regine Hovmøller (LA) påpegede, at det ikke er uden grund, at der er blevet gjort et stort indhug i kommunens kassebeholdning gennem de seneste år.

– Jeg vil bare stilfærdigt konstatere, at det nuværende byråd har overtaget et enormt, svimlende stort vedligeholdelsesefterslæb, og det blandt andet er derfor, at vi investerer i nogle i disse ting, der ikke har været investeret i historisk set.

Carsten Ring fra VoresSolrød slog fast, at der ikke er nogen grund til at være bekymret over, at der nu er færre penge i kommunekassen. Tværtimod.

– Jeg glæder mig over, at vi ikke længere sparer borgernes penge op. Der er i hvert fald nogen af os, der gik til valg på, at det ikke giver mening, at vi ligger inde med så mange penge, sagde han.

– Vi har stadigvæk en rigtig sund økonomi i Solrød Kommune, og vi begynder at prioritere at kigge på noget af det vedligeholdelsesefterslæb, der ligger, som giver os en fornuftig drift fremadrettet. Vi har også indarbejdet nogle besparelser i vores driftsbudget, som har været afgørende, og det betyder rent faktisk, at vi fremadrettet kan foretage investeringer for 80 millioner kroner om året, påpegede han.

Nogen beslutning om fremtiden for rådhuset blev der ikke taget i denne omgang, da der var tale om en orienteringssag. En beslutning vil blive taget i forbindelse med budgetarbejdet på den anden side af sommerferien.

Opgradering af Solrød Rådhus

C.F. Møller har udviklet et scenarie, hvor 260 medarbejdere kan tilknyttes rådhuset. Scenariet til 21,8 millioner kroner omfatter, at hele rådhuset tilpasses og opdateres.

Rådhuset tilpasses ved at:

  • Udvikle og opgradere området, hvor borgerne modtages, og hvor Borgerservice hjælper borgerne.
  • Etablere et nyt, større mødecenter i stueetagen, hvor alle møder med borgere og eksterne gæster kan afholdes.
  • Udvide og opdatere kantinen, så den kan rumme flere personer og indbyde til også at blive brugt til møder mv.
  • Åbne arbejdspladsområder langs facaderne på 1., 2. og 3. sal for at trække dagslys ind i bygningen.
  • Etablere nye mødelokaler og flexrum, som for eksempel kan bruges til tværfagligt projektarbejde, i bygningens midte på 1., 2. og 3. etage, samtidig med at der også skabes flere uformelle mødeområder.
  • Etablere nye aflukkede caféområder på 1., 2. og 3. sal for at skabe et fælles, socialt samlingssted på etagen.
  • Udnytte kvadratmeterne på etagerne bedre ved at skabe nye, åbne zoner med korttidsarbejdspladser, som medarbejdere med meget mødeaktivitet kan gøre brug af, en dynamisk zone og lounge, som giver medarbejderne mulighed for at arbejde i varierende rammer.
  • Scenariet giver samlet set mulighed for at etablere 203 fuldtidsarbejdspladser og 28-42 korttidsarbejdspladser. Med introduktionen af fleksible pladser og korttidsarbejdspladser kan arbejdspladserne anvendes af flere medarbejdere, hvilket særligt vil gælde for de medarbejdere, der som en del af deres arbejde har en lav fremmødeprocent, fordi de bevæger sig rundt mellem forskellige lokationer. Sammen med hjemmearbejde betyder det, at der kan knyttes 260 medarbejdere til rådhuset.

Kilde: Solrød Kommune.