Politisk udvalg skal bekæmpe støj fra Køge Bugt Motorvejen

Byrådet i Solrød Kommune har nedsat et nyt politisk udvalg med syv medlemmer. De skal arbejde for penge til støjbekæmpelse og opbakning på Christiansborg til at etablere støjreducerende tiltag langs Køge Bugt Motorvejen.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Støjen fra Køge Bugt Motorvejen er en tilbagevendende problematik i Solrød Kommune, og byrådet har derfor fået lavet et katalog over mulige indsatser, der kan reducere trafikstøjen.

Arbejdet viser, at tripel støjskærme giver den største effekt, men også at Solrød som kommune ikke kan løfte opgaven alene.

Derfor bliver det et nyt målet for et nyt politisk udvalgt at arbejde på opbakning fra blandt andet politikere på Christiansborg til støjreducerende tiltag langs den del af Køge Bugt Motorvejen, som løber igennem Solrød Kommune.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Trafikstøj fra motorvejen har igennem længere tid været et problem for mange borgere i vores kommune. Det vil vi rigtig gerne gøre noget ved, men vi kan i Solrød Kommune ikke løfte opgaven selv. Derfor vil vi i det nye udvalg arbejde hårdt på at råbe de centrale beslutningstagere op, så vi forhåbentlig kan få opbakning til forbedringer, der kan være med til at mindske generne, udtaler Brian Mørch (DD), der er udpeget som formand for det nye opgaveudvalg.

Opgaveudvalget for støjreducerende initiativer langs Køge Bugt Motorvejen vil som det første arbejde for, at Solrød Kommune indgår i Vejdirektoratets næste forundersøgelser via direktoratets Støjhandlingsplan, så kommunen kan komme i betragtning til midler fra regeringens pulje til støjbekæmpelse.

Der skal i udvalget også ses på muligheden for at indlede et samarbejde med andre kommuner langs Køge Bugt Motorvejen med det formål i fællesskab at øge opmærksomheden på støj.

Det nye opgaveudvalg har fået syv medlemmer. De syv medlemmer kan få selskab af flere, da opgaveudvalget har mulighed for at anbefale byrådet at udpege yderligere medlemmer, der for eksempel har en speciel viden inden for støjområdet, og derfor kan bidrage til udvalgets arbejde.

Opgaveudvalget afholder det første møde i juni 2024. Fordi puljemidlerne fra regeringens pulje til støjbekæmpelse kun gives én gang om året, vil udvalgets arbejde forventes at strække sig over cirka halvandet år.

Om støjudvalget

Et flertal i byrådet bestående af Havdruplisten, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance og løsgænger Ina Lindemark godkendte på byrådsmødet den 29. maj 2024 at etablere et opgaveudvalg om støjreducerende tiltag ved Køge Bugt Motorvejen, herunder udvalgets kommissorium og medlemmer af udvalget. Venstre og Socialdemokratiet stemte imod.

Medlemmerne af det nye opgaveudvalg er Carl Andersen (LA), Knud Rasmussen (Vores Solrød), Niels Hörup (V), Finn Larsen (S), Nikolaj Schwartz, borgmester Emil Blücher (LA) og Brian Mørch (DD).

Formand og næstformand for udvalget blev henholdsvis Brian Mørch og Emil Blücher.

I byrådets budgetaftale for 2024-2027 blev aftaleparterne enige om, at der skulle nedsættes et opgaveudvalg om støjreducerende tiltag ved Køge Bugt Motorvejen. I budgetaftalen er der afsat 100.000 kroner i 2024 og 100.000 kroner i 2025 til udvalget og til de aktiviteter, udvalgets anbefalinger kan give anledning til.

Byrådet har bevilget yderligere 200.000 kroner til opgaveudvalget, der primært skal gå til udgifter i forbindelse med ekstern konsulentbistand til strategisk interessevaretagelse, handlingsplan med videre. Beløbet finansieres af restbudgettet for planarbejdet ved Jersie Stationsplads.

Kilde: Solrød Kommune.