C.F. Møller løfter sløret for nyt landskabskoncept i Aarhus

Et nyt landskabskoncept fra C.F. Møller Architects til sydmolen på ny yderhavn i Aarhus, byder på stenrev, lagune og biodiversitetstiltag samt bastioner til fiskeri, sport og fritid.

Aarhus Blueline er navnet på et nyt landskabskoncept, som skal være et anderledes aarhusiansk blågrønt samlingspunkt, som samtidigt styrker livet under vandet. Det skriver C.F. Møller Architects, som i samarbejde med Cowi står bag projektet, der strækker sig over et areal på 40.000 kvadratmeter

Aarhus Blueline aktiverer sydmolen på den planlagte nye yderhavn i Aarhus. En bugtet mole integrerer en lagune, udkigsposter samt bastioner til fiskeri, sport og fritid, og større stenrev under vandet, der øger biodiversiteten, skriver tegnestuen.

Aarhus Blueline bliver skabt ud fra forskellige zoner med hver sit udtyk. Fra den åbne og blottede molekant, over et mere kuperet klitlandskab og til en tættere plantagezone, der indrammer området og skærmer mod industrihavnen med en tættere og højere beplantning.

– Det særlige ved Aarhus Blueline er sammensmeltningen mellem blå og grønne naturelementer. På den ene side bevæger man sig igennem og på kanten af et kystlandskab, der sammenbringer det åbne klitlandskab og det mere tæt beplantede plantagelandskab. På den anden side får man mulighed for at bevæge sig helt ned til vandet og gå på opdagelse i og omkring havmiljøet, siger Julian Weyer, der er partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects, i meddelelsen.

Forbindelser på tværs af molen

Lagunen er tænkt som et sted hvor børn og familier kan komme og opholde sig og få en bedre forståelse af det liv der er under vandet.

Der er både mulighed for at udforske revet, nyde udsigten over bugten, fiske og dykke. Bastionerne er opbygget i beton, der falder ind og tilpasser sig molens niveauer, så der skabes mindre nicher. For enden af molen rejser giver et nyt udsigtstårn af træ de besøgende mulighed for at komme op og opleve Aarhus 360 grader rundt, og kan også tjene som dommertårn til sejlsportskonkurrencer.

– Det har været vigtigt for os at indtænke byens borgere i projektet. Det er noget af det, som flere aarhusianerne i hvert fald har efterspurgt. Havneområdet er jo i dag forholdsvist lukket, fordi vi er pålagt strenge sikkerhedskrav. Men med etablering af Yderhavnen og Blueline har vi faktisk muligheden for at åbne havnen mere og give et nyt rekreativt samlingspunkt for byens borgere, siger Thomas Haber Borch, administrerende direktør i Aarhus Havn.

Aarhus Blueline er blevet til i samarbejde med Aarhus Havn, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Aarhus Universitet og Aarhus kommune.

Projektet er en særskilt del af en udvidelse af Aarhus Havn, kaldet Yderhavnen, som Aarhus Havn står bag, og vil blive realiseret, når det bliver givet byggetilladelse fra Aarhus Kommune.