Cobe bag stort, grønt byrum på Amager

Visionen ”Fra Fælled Til Strand” skal både skabe tryghed, biodiversitet og social sammenhængskraft på Amager. Det samlede projekt har en værdi af over 230 millioner kroner.

Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.
Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.

En gruppe beboere i Sundby på Amager har sammen med den lokale områdefornyelse i flere år arbejdet med visionen ”Fra Fælled til Strand”. Drømmen er at skabe et unikt grønt byrum på den tre kilometer lange strækning mellem Amager Fælled og Amager Strandpark, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.
Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.

Cobe Arkitekter har udarbejdet visionsplanen, der beskriver, hvordan naturen skal være i fokus på strækningen. Grønne lommer, buske og træer skal tiltrække fugle og insekter og give en helt anden oplevelse af transport, end det ellers er tilfældet i hovedstaden i dag.

Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.
Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) bakker op om de store planer.

– En grøn korridor fra Fælled til Strand kan blive et vigtigt element i realiseringen af vores nye biodiversitetsstrategi og samtidig give bedre muligheder for at cykle og gå på tværs af Amager. Vi skal turde at bryde med vanetænkning og i stedet skabe trafikårer, som taler ind i fremtiden i stedet for fortiden. De lokale sundbyborgere har det lange lys på, og det skal vi støtte, udtaler Line Barfod.

Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.
Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.

Det centrale greb er at opgradere og etablere nye cykelforbindelser og lade allerede eksisterende grønne arealer brede sig i gaderummene, skriver Københavns Kommune, som påpeger, at det kræver en nytænkning af områdets mange rækker af parkerede biler.

På en del af strækningen – ved den brede del af Peder Lykkes Vej – skal fortidens meget brede vejareal gøres langt smallere for til gengæld at lade vejens grønne arealer brede sig.

Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.
Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.

På den måde ville der skabes grønne kvadratmeter til at lege, mødes og leve til glæde for de mange beboere, der bor i nabolaget, og dermed indrettes byen til mennesker i stedet for biler. Andre steder på strækningen lægger visionen op til at omdanne parkeringspladser for at give bedre plads til cykelstier og mere grønt.

Ved hver delstrækning af projektet er der altså et skarpt fokus på, hvordan man kan gentænke og transformere rummene fra at være grå flader til mere levedygtige kvadratmeter i fremtiden.

Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.
Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.

Fra Fælled Til Strand er et bud på, hvordan byudvikling i fremtiden kan være både grøn, social og tryghedsskabende for københavnerne, når der er fokus på at udvikle trygge trafikløsninger med et kraftigt grønt præg, som binder kvartererne bedre sammen og skaber mødesteder.

Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.
Cobe bag stort, grønt byrum på Amager.

Udover at blive en naturlig vej til skoler, institutioner og grønne byrum skal ruten også hjælpe til at styrke forbindelsen mellem de to naturområder og trækplastre Amager Fælled og Amager Strandpark. Forbindelsen kobler en lang række steder, brugere og kvarterer i en sammenhængende korridor, hvor veje og gader foreslås transformeret til et mere sammenhængende byrumsforløb, der prioriterer gående og cyklister over bilisme og øger adgang til grøn mobilitet til og fra området.

Det samlede projekt anslås ifølge rådgiver at koste 231,6 millioner kroner. Det kan realiseres i etaper, og det kræver finansiering, hvis visionen skal blive til virkelighed. Midlerne kan både komme fra kommunale budgetter og fra eksempelvis fonde, understreger Københavns Kommune.

I øvrigt er der aktuelt andre og endnu større grønne planer på Amager.