Coop 365 Discount bygger butik i Holstebro

Pro Development har købt en grund på Mozartsvej, hver der skal bygges en ny butik til Coop 365 Discount i tilknytning til en såkaldt folkeskov.

En ny lokalplan skal bane vejen for, at Pro Development kan bygge en ny dagligvarebutik på 1.200 kvadratmeter til Coop 365 Discount på hjørnet af Mozartsvej og Alstrupvej og tæt på Vestbyens Friskole. Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Foruden dagligvarebutikken skal lokalplanen give mulighed for en vaskehal, ligesom der etableres et grønt rekreativt område i tilknytning til dagligvarebutikken.

Butikken får synlig placering ud mod rundkørslen og de store veje, mens det grønne, rekreativt område etableres på den resterende grund, der udgør mere end halvdelen af arealet.

Pro Development bygger en ny butik til Coop 365 Discount på Mozartsvej. Visualisering fra lokalplanen.
Pro Development bygger en ny butik til Coop 365 Discount på Mozartsvej. Visualisering fra lokalplanen.

Butikken må i henhold til lokalplanforslaget være op til to etager høj, og den udformes med primært i facader i tegl og træ, mens mindre dele kan beklædes med andre materialer.

“Med grunden er der indtænkt et grønt rekreativt område, så de handlende vil kunne kombinere en tur i Coop med en naturoplevelse. Området vil ligeledes være anvendelig og brugbar for skolens elever og offentligheden generelt”, fremgår det af lokalplanforslaget.

Pro Development bygger en ny butik til Coop 365 Discount på Mozartsvej. Visualisering fra lokalplanen.
Pro Development bygger en ny butik til Coop 365 Discount på Mozartsvej. Visualisering fra lokalplanen.

Coops første Folkeskov åbnede i september 2021 ved Idomlund i Holstebro, og over de næste 10 år er Coops mål at plante 1.000 hektar skov i samarbejde med Hedeselskabet.

“Formålet med folkeskovene er at øge biodiversiteten og CO2-optaget samt beskytte drikkevandet og skabe rekreative fællesarealer”, lyder det i lokalplanforslaget.

Det grønne område anlægges med en lille sti igennem, som kan anvendes af skoleelever og andre af områdets brugere. Det etableres med indbyggede læringselementer i form af eksempelvis insekthotel, flora- og faunabeskrivelse samt et område til ophold/undervisning, fremgår det af lokalplanforslaget.