Vision for sygehusgrunden i Holstebro er på plads: 95 procent af bygningerne bevares

Masterplanen for udviklingen og omdannelsen af det tidligere sygehus i Holstebro er nu klar. Frem mod 2038 skal en helt ny bydel udvikles.

Siden januar 2023 er der blevet arbejdet med udviklingsplaner og muligheder for det tidligere sygehus midt i Holstebro.

Nu er masterplanen for sygehusgrunden godkendt i bestyrelsen og overdraget til Holstebro Kommune, der skal stå for at få plangrundlaget for projektet på plads.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden, der står bag masterplanen. Selskabet er ejet af Holstebro Kommune, Færchfonden og Akselerator.

– Det har været et af hovedkriterierne for den måde, vi har arbejdet på, at den nye bydel skal styrke midtbyen og ikke udhule den, samt at vi skal bruge Sygehusgrundens unikke placering mellem gågaden og anlægget til at binde byen sammen, udtaler bestyrelsesformand i Sygehusgrunden, Niels Højberg.

Ifølge Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden kan sygehusgrunden i dag virke lukket og afskærmet fra resten af byen, idet bebyggelsen er disponeret som en “stor mur” ud mod Enghavevej.

Det skal der laves om på med portåbninger og gennemskæringer af bygninger, så grunden bliver åbnet op.

– Vi laver både nogle indre og ydre forbindelser, som gør det let at bevæge sig mellem midtbyen og den nye bydel. Og så er det en vigtig del af planen, at vi får skabt en levende bydel, der er åben for alle. Der bliver grønne byrum med bænke og legepladser, og der bliver skabt liv og fællesaktiviteter i stueetagerne, udtaler direktør Thomas Leerberg.

En mangfoldig bydel med blandede funktioner

Den nye bydel bliver en blanding af boliger, uddannelsesinstitutioner, erhverv og kultur. Der arbejdes på at transformere bygning 5 og 6 til en balletskole, hvor 20 ansatte og 150 elever få deres daglige gang.

I masterplanen er der også lagt op til mangfoldighed i forhold til forskellige boligtyper med alt fra bygge- og bofællesskaber, almennyttige boliger til ungdomsboliger og penthouselejligheder med en helt unik udsigt over Holstebro.

Blandt andet bliver der arbejdet med boligselskabet NordVestBo om at transformere bygning 20 til et bofællesskab.

Det er især mangfoldigheden af boligformer, som borgmester i Holstebro Kommune og næstformand i Sygehusgrunden, H.C. Østerby (S), fremhæver ved masterplanen.

– Jeg er særligt begejstret for de forskellige boformer, som kommer i den nye bydel. Jeg er sikker på, det vil bidrage til at gøre byen endnu mere attraktiv for alle, ligesom vi forventer, at potentialerne på sigt vil tiltrække nye borgere fra andre dele af landet, udtaler han.

Eksisterende bygninger bevares

De tre ejere har en fælles vision om at transformere det tidligere sygehus til en ny bydel på bæredygtig og ansvarlig vis, hvor fleste ved at bevare eller genbruge så meget som muligt af det eksisterende byggeri, som strækker sig over 86.000 etagemeter. Nybyggeri skal certificeres til DGNB Guld eller lignende.

– Masterplanen er gennemsyret af høj kvalitet både i forhold til bæredygtighed og arkitektur, og den vil være med til at sætte nye standarder inden for byudvikling og byggeri, ikke bare lokalt og nationalt, men også internationalt, udtaler Thomas Leerberg.

I masterplanen for sygehusgrunden er lagt op til, at 95 procent af den eksisterende bygningsmasse skal bevares og transformeres til ny anvendelse.

Over de næsten 15 år skal de enkelte bygninger sælges til investorer, der med respekt for arkitekturen og på bæredygtig vis transformere bygningerne til at rumme nye funktioner i den nye bydel.

I masterplanen lægges der op til, at aktiviteter som skaber byliv skal være med til at gøre projektet attraktivt for investorer. Desuden skal “ukomplicerede bygninger” udvikles stykvis “for at sikre likviditet frem mod de første store salg”. Det er Sygehusgrunden P/S, der skal stå for salg og udlejning af bygningerne i den nye bydel.

Masterplanen skal nu danne grundlag for en rammelokalplan for den nye bydel. Dermed er bolden spillet videre til politikerne i byrådet samt forvaltningen i Holstebro Kommune.

Tegnestuen Vandkunsten har er arkitekter på projektet, mens Skaarup Landskab står for landskabsarkitekturen.