Nyt seniorboligfællesskab i Halgaard opføres efter stramme miljøkrav

Seniorboligfællesskabet Kronhjorten i Halgaard Enge ved Holstebro er det første projekt i Norden, der certificeres efter Svanemærkets nyeste krav.

I forlængelse af bydelen Mejdal i Holstebros sydøstlige udkant er det nye boligområde Halgaard Enge gennem godt og vel et par årtier vokset frem.

Der er tale om en af de største private udstykninger i det midt- og vestjyske med plads til 700 boliger i forskellige former for byggeri, der erstatter landbrugsjord.

Og udviklingen fortsætter med nye projekter.

Seneste skud på stammen er seniorboligfællesskabet Kronhjorten. Det lokale byggefirma VEM Byg står bag projektet, der er det første byggeri i Norden, som bliver certificeret efter Svanemærkets nye fjerde generation af krav.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljømærkning Danmark, som har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer som uafhængig kontrolinstans i forhold til de officielle miljømærker.

– Svanemærkede bygninger skal være blandt de miljø- og klimamæssigt bedste på markedet. Derfor bliver kravene løbende strammet, og i stramningen har klima, cirkulær økonomi og biodiversitet været centrale omdrejningspunkter. Det er meget glædeligt, at det første byggeri efter de nyeste krav nu er en realitet, udtaler Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.

Jonas Koldsø, direktør i VEM Byg, er naturligvis godt tilfreds med, at seniorboligfællesskabet har opnået certificeringen.

– Vi ønsker at opføre et byggeri, som ikke kun er et komfortabelt og moderne seniorboligfællesskab, men som også opfylder høje miljøstandarder og er mere miljømæssigt bæredygtigt. Vi er stolte over at være ”first mover” på et projekt, som opnår en certificering efter Svanemærkets nye fjerde generation af krav, udtaler han.

Svanemærket lancerede midt i 2023 de nye krav til byggeri. Her blev der tilføjet et helt nyt afsnit om klima, der omfatter krav til blandt andet energiforbrug, der skal være minimum 10 procent bedre end NZEB (nær nul energi-bygninger), og krav om at alle bygninger, der er omfattet af obligatoriske eller frivillige krav i Bygningsreglementet, skal have en klimaberegning, der overholder en strengere grænseværdi end lovgivningens krav.

VEM Byg står bag seniorboligfællesskabet Kronhjorten, som bygges i Halgaard ved Holstebro med henblik på at opnåcertificering efter Svanemærkets nye fjerde generation af krav. Vejledende visualisering: VEM Byg.
VEM Byg står bag seniorboligfællesskabet Kronhjorten, som bygges i Halgaard ved Holstebro med henblik på at opnåcertificering efter Svanemærkets nye fjerde generation af krav. Vejledende visualisering: VEM Byg.

Som noget nyt stiller Svanemærket også krav om, at der skal foretages foranstaltninger for at bevare og forbedre biodiversiteten på byggegrunden. Og netop biodiversitet har været et stort fokusområde for byggeriet i Halgaard Enge, lyder det fra Jonas Koldsø.

– Naturen og omgivelserne omkring boligerne spiller en vigtig rolle, og vi har meget fokus på at fremme biodiversiteten i området. Vi har iværksat flere biodiversitetstiltag, bl.a. er der udarbejdet en biodiversitetsrapport med anbefalinger, som bidrager til at bevare og forbedre biodiversiteten i området. På baggrund af denne rapport er vi gået sammen med en landskabsarkitekt om at indtænke de vigtigste og mest værdifulde tiltag for biodiversiteten, udtaler Jonas Koldsø.

VEM Byg indleder byggeriet af seniorboligfællesskabet Kronhjorten i Halgaard Enge i løbet af første kvartal 2024.

Projektet består af 63 lejeboliger, to fælleshuse, orangeri og to gæsteboliger. Byggeriets første boliger ventes færdige medio 2024.

En svanemærket bygning, der er certificeret efter de nye krav

  • Har et lavt energiforbrug.
  • Har et godt indeklima.
  • Lever op til skrappe kemikaliekrav.
  • Lever op til krav, der fremmer den cirkulære økonomi.
  • Lever op til skrappe krav, der fremmer biodiversiteten.
  • Har en høj kvalitet.
  • Er samordnet med de tekniske screeningskriterier for væsentlige bidrag i EU Taksonomien Annex 1 for opførelse af nye bygninger, inklusive klimaberegning for relevante bygninger.

Om Svanemærket

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke, som gør det enkelt for forbrugere, virksomheder og det offentlige at bidrage til den grønne omstilling. Svanemærket er holistisk og ser på alle relevante miljøparametre i hele produktets livscyklus.

På den måde fremmer Svanemærket cirkulær økonomi, effektiv brug af ressourcer og biodiversitet – og reducerer klimabelastningen og brugen af skadelige kemikalier. Svanemærket er en af verdens skrappeste miljøcertificeringer – og det mest kendte miljømærke i Norden.

Om Miljømærkning Danmark

Miljømærkning Danmark har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer som uafhængig kontrolinstans i forhold til de officielle miljømærker. Miljømærkning Danmark er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

Kilde: Miljømærkning Danmark.