Danica genbruger dele af Nauticon-bygningen i andre byggerier

Danica Ejendomme genbruger dele af Nauticon-bygningen på Sluseholmen i andre byggerier. Desuden udskrives idékonkurrrence om omdannelse det gamle domicil.

To byggerier under opførelses genbruger materialer fra Nauticon-bygningen ved Sjællandsbroen på Sluseholmen i København. Det drejer sig om en kontorbygning i Aarhus og studio apartments på Sluseholmen i København, der nu får nyt liv ved hjælp af indvendige materialer fra Nauticon-bygningen, der gradvist er ved at blive demonteret.

Samtidigt har Danica Ejendomme udskrevet en idékonkurrence, der skal komme med bud på, hvordan man på sigt kan omdanne det gamle kontordomicil og område til et fremtidigt byggeri og kvarter der passer ind i den nye bydel på Sluseholmen. Det skriver pensionskassen i en pressemeddelelse.

– Det er en konkret måde at gøre en bæredygtig indsats, der her og nu skaber resultater for to af vores byggerier under opførelse. Som vi ser det, er det en win-win situation: Vi får demonteret Nauticon-bygningen på en forsvarlig måde, der med tiden giver plads til et nyt fremtidigt byggeri og kvarter, og samtidig så genbruger vi en del af materialerne i to andre byggerier, udtaler administrerende direktør i Danica Ejendomme Michael Nielsen.

Han påpeger, at pensionsselskabet også i fremtiden vil have stor fokus på genbrug og genanvendelse.

I den otte etager høje kontorbygning i Aarhus på Europa Plads bliver der fra Nauticon-bygningen blandt andet genbrugt ventilationskanaler, kabelbakker, radiatorer, belysningsarmaturer samt mindre dele som glasvægge. I de cirka 250 studieboliger, der er under opførelse på Sluseholmen, bliver der genbrugt lysarmaturer.

Udover de to konkrete byggerier, er der udarbejdet et materialekatalog, så overskydende materialer fra Nauticon-bygningen kan anvendes i andre byggeprojekter end Danica Ejendommes, herunder også i en anden funktion end den oprindelige. Det kan eksempelvis være aluminiumslofter, der skæres op og bruges som hylder eller trægulve og paneler, der kan laves om til møbler, skriver Danica.

Danica genbruger dele af Nauticon-bygningen i andre byggerier. Pensionsselskabet udskriver en idékonkurrence om bygningen på Sluseholmen. Foto: PR.
Danica genbruger dele af Nauticon-bygningen i andre byggerier. Pensionsselskabet udskriver en idékonkurrence om bygningen på Sluseholmen. Foto: PR.

Danica Ejendomme har allieret sig med Tscherning, der står for demonteringen, og rådgivningsfirmaet Søren Jensen, der står for ressourcekortlægningen i bygningerne.

– Det kan lyde som en nem opgave at genanvende så mange materialer som muligt, men det stiller store krav til både økonomi, planlægning og logistik, udtaler Kamilla Bodilsen, som er ansvarlig projektleder hos Tscherning.

Olga Truelsen, fagleder for cirkulære materialer hos Søren Jensen, peger på fordelen ved, at der fra start har været “fælles fokus på at se samtlige materialer og produkter som ressourcer”.

– Det gælder også de materialer, der ikke repræsenterer en høj arkitektonisk værdi, men til gengæld rummer et stort potentiale for CO₂-besparelser. I kortlægningen af genbrugspotentialer og udarbejdelsen af materialekataloget har vores fokus været rettet mod at få så meget som muligt videre ud til nye projekter samt bevare kvalitet og oprindelig funktion. Derfor er det vigtigt at prioritere en skånsom nedtagning af de indvendige materialer, forklarer hun.

Den indvendige demontering af materialerne forventes at være tilendebragt i løbet af 2024.

Fakta om Nauticon-grunden

Danica Ejendomme har udskrevet en idekonkurrence om udvikling af Nauticongrunden, der ligger på det sydøstlige hjørne af Sluseholmen tæt ved Sjællandsbroen. En idekonkurrence om udvikling af et helt

nyt kvarter – omgivet af vand, grønne arealer og by med fokus på biodiversitet og en bæredygtig omdannelse med hel eller delvis genanvendelse og genbrug af eksisterende

bygninger, konstruktioner og materialer. 

Fakta om Danica Ejendomme

Danica Ejendomme er blandt Danmarks største ejendomsinvestorer med cirka 38 milliarder kroner investeret i cirka 110 bolig- og erhvervsejendomme, primært i København og Aarhus.

Kilde: Danica Ejendomme.