Spildevandsrør med genanvendt PVC lægges i jorden i Lemvig. Foto: Lemvig Vand.
Spildevandsrør med genanvendt PVC lægges i jorden i Lemvig. Foto: Lemvig Vand.

Klimatorium, Lemvig Vand, plastrørsproducenten Nordisk Wavin og PVC-branchens genanvendelsesordning WUPPI er gået sammen for at bevise, at det er muligt at bruge genanvendt PVC i nye rør og samtidig bibeholde de høje nordiske kvalitets- og miljøkrav. Det skriver Klimatorium i en pressemeddelelse.

I februar 2023 blev de første genanvendte PVC-rør lagt i jorden som en del af byggemodningen ved et nyt sommerhusområde i Gjellerodde i det nordlige Lemvig. De resterende spildevandsrør lægges ned hen ad måneden. De vil efter tilslutning til kloaknettet blive monitoreret af Lemvig Vand under faktisk brug.

Nye spildevandsrør laves normalt af 100 procent ny PVC-plast, men det ifølge Klimatorium er det lykkedes at producere afløbsrør med 70 procent genanvendt PVC uden at gå på kompromis med de nordiske kvalitetskrav. Den høje andel genanvendt plast giver en markant CO2-besparelse på 50 procent i forhold til gængse rør.

Rørene stammer dels fra rørstumper, der er blevet tilovers ved installation, dels af rør, der på en eller anden måde er blevet beskadiget. Affaldet er indsamlet af Wuppi, som er den danske indsamlingsordning for hård PVC.

Ved at bruge mindre PVC i produktionen af rør skabes mindre ressourceforbrug og klimabelastning til følge.

– Det er afgørende, at vi bidrager til at plastaffald får nyt liv, så vi kan mindske trækket på klodens ressourcer. Vi er som forsyning utroligt stolte over at lægge jord til de cirkulære PVC-rør og tror på, at de kan skabe en ny standard for fremtidens rør, udtaler direktør i Lemvig Vand, Lars Holmegaard Nørgård.

Skarpe krav til plastrørsystemer i Norden

I Norden har vi særligt høje kvalitetskrav til plastrørsystemer. Kravene er samlet i Nordic Poly Mark, og de sikrer blandt andet mindst 100 års levetid og trejdepartskontrol. For at leve op til kravene, har plastrørsproducenter hidtil været nødsaget til at kun anvende ny plastik.

Det nye fælles projekt mellem Lemvig Vand, plastproducenten og PVC-branchens indsamlingsordning demonstrerer imidlertid, at det er muligt at fremstille PVC-rør med genanvendt materiale, der opfylder kvalitetskravene i Nordic Poly Mark: Testresultater dokumenterer, at det genanvendte rør har lige så høj kvalitet som rør af 100 procent nyproduceret PVC.

Rørene er produceret af Nordisk Wavin i Hammel, der er en af Wuppis stiftende aktionærer. Wavin har også sørget for at teste rørene i henhold til de særlige nordiske kvalitetskrav.

– Øget brug af genanvendt plast er den vej vi skal som virksomhed og som samfund. Dette projekt kan forhåbentlig overbevise markedet om, at rør med genanvendt PVC er lige så gode som kloakrør produceret af 100 procent jomfruelig PVC, udtaler produktchef Thomas Høst-Madsen fra Nordisk Wavin.

Dansk særregel blokerer fortsat for at genanvende alt PVC

Indtil 2002 var det normal praksis for plastproducenter at anvende små mængder af bly som såkaldt stabilisator i PVC-rør. Ud fra et forsigtighedsprincip valgte Danmark kun mod dispensation at tillade brugen af genanvendt PVC med bly.

Med denne særregel har det været en vigtig faktor at sikre, at det indsamlede affald og de genanvendte rør var fra en nyere dato. Samtidigt har man i projektet valgt, at alle genanvendte rør bliver testet for bly af en tredje part.

En EU-forordning er dog på vej, som formentlig fra sommeren 2023 vil muliggøre at genanvende blyholdigt PVC som inderkerne i afløbsrør og andre specifikke produkter – med den betingelse, at det ikke eksponeres til mennesker eller miljø.

Med den nye EU-forordning vil det blive muligt at genanvende endnu flere rør, og derved undgå brug af jomfruelig plast:

– Forordningen åbner for at frigøre de cirkulære potentialer i alle PVC-rør, som ikke længere er i brug. Forordningen har været længe undervejs, men det er nu videnskabeligt bevist, at genanvendelse er den mest miljørigtige måde at håndtere blyholdigt PVC på, fortæller direktør i Wuppi, Knud Jensen.

Projektet er en udløber af VUDP-projektet Plastrør til fremtidens forsyningsledninger, hvor PP- og PE-rør produceret med genanvendt fiskenet blev lagt i jorden ved boligområet Søkig i Lemvig i foråret 2022.

En rørstump af de nye PVC-rør indgår allerede i udstillingen om genanvendt plast på Klimatorium i Lemvig, som er Danmarks internationale klimacenter. Senere i 2023 vil projektet desuden blive præsenteret i København på Loop Forum og i Plastindustriens pavillon i forbindelse med verdenskongressen for arkitekter, samt på verdens førende kongres for plastrør, Plastic Pipes XXI i Florida, USA.