Giftdepotet Høfde 42 ved Harboøre Tange. Foto: Region Midtjylland.
Giftdepotet Høfde 42 ved Harboøre Tange. Foto: Region Midtjylland.

I slutningen af februar stod det klart, at entreprenør- og cleantech-virksomheden Arkil havde vundet EU-udbuddet om oprensningen ved Høfde 42.

Lige før påske besluttede regionsrådet i Region Midtjylland, at kontrakten kunne skrives under, så snart finansiering af den nødvendige økonomiske ramme på 728 millioner kroner var på plads.

I dag har aftalepartierne bag udmøntning af det grønne råderum afsat i alt 550 millioner kroner ekstra til oprensning af generationsforureningerne i Danmark – herunder en eventuel fordyrelse af Høfde 42-oprensningen.

Efter udbuddet af Høfde 42-oprensningen viste det sig, at selv med den økonomisk mest fordelagtige vinder af udbuddet, ville der mangle 378 millioner kroner i forhold til det, der oprindeligt var afsat til Høfde 42.

Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

– Det er en historisk dag, og nu kan vi endelig komme videre med oprensningen af Høfde 42. Vi har jo afventet, at der skulle komme en garanti for penge til den økonomi, der er nødvendig. Jeg er glad for, at politikerne på Christiansborg har vist, at de lige som os vil have oprensningen i gang udtaler regionsrådsformand Anders Kühnau (S) fra Region Midtjylland.

– I årtier har først Ringkjøbing Amt og siden Region Midtjylland arbejdet for at nå denne milepæl. Nu er der ikke bare metoder til at rense op, men også finansiering.

Formand for regionens udvalg for regional udvikling, Bent Graversen (V), udtrykker lettelse over, at pengene er fundet.

– Nu kan vi komme i gang, og vi kan få nogle erfaringer, vi også kan bruge i forbindelse med de to andre generationsforureninger på Harboøre Tange, når den tid kommer, udtaler han.

Indspusning af Cheminovas gamle fabriksgrund

Høfde 42 er en del af Fase 1 i håndteringen af de 10 generationsforureninger i Danmark. I den fase indgår også Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange ikke langt fra kemikaliedepotet ved Høfde 42.

– Fra Danske Regioner har vi foreslået, at Cheminovas gamle fabriksgrund i første omgang bliver sikret med en jernspuns. Det vil koste cirka 100 millioner kroner, og det er der også penge til nu. På den måde kan vi sikre, at forurening ikke spreder sig, mens vi finder ud af, hvordan forureningen på den gamle fabriksgrund kan renses op, siger Anders Kühnau.

I næste måned kommer regionsrådet i Region Midtjylland til at drøfte håndteringen af Cheminovas gamle fabriksgrund. Den ligger ud til Nissum Bredning i Limfjorden syd for den nuværende fabriksgrund, som i dag er ejet af FMC Rønland.

Først miljøtilladelser og så oprensning

Med finansiering på plads til Høfde 42-oprensningen, kan Arkil gå i gang med at søge miljøgodkendelse med videre. Den proces kan tage mere end halvandet år, inden anlægget så kan etableres, og oprensningen sættes i gang. Oprensningen vil dermed formentlig være gennemført i 2030.

Region Midtjylland planlægger et borgermøde i lokalområdet på et tidspunkt, når kontrakten med Arkil er blevet underskrevet.

Om Høfde 42

  • Cheminovas deponering af kemikalieaffald ved Høfde 42 på Harboøre Tange skete i 50’erne og 60’erne med tilladelse fra staten, som også selv deponerede kemikalieaffald på stedet. Opgaven for oprensningen er placeret ved Region Midtjylland.
  • Kemikaliedepotet på Høfde 42 blev i sommer/efterår 2006 indkapslet med en 600 meter lang og 14 meter dyb jernspuns, der sikrer Vesterhavet mod udsivning af forurening. Spunsvæggen blev finansieret af det daværende Ringkjøbing Amt og staten.
  • Det er vurderet, at kemikaliedepotet i dag indeholder over 100 tons forurenende stoffer, herunder syv tons kviksølv. Størstedelen af forureningen består af stoffet parathion, der blandt andet har været brugt til insektbekæmpelse i landbruget.
  • Cheminovas kemikalieproduktion på Harboøre Tange mellem Thyborøn og Harboøre siden 1950’er har skabt tre af landets ti generationsforureninger. Foruden kemikaliedepotet ved Høfde 42 er det Cheminovas gamle fabriksgrund samt den nuværende fabriksgrund på halvøen Rønland.

Kilde: Region Midtjylland.