De skal udvikle iværksætterhus i Aarhus

Det oprindelige kedelhus og vaskeri på det tidligere kommunehospital i Aarhus skal omdannes til et nyt iværksætterhus med navnet The Kitchen 2.0.

Universitetsbyen, som er en helhedsplan, der omdanner byens tidligere kommunehospital til en ny byintegreret universitetscampus. The Kitchen 2.0 bliver placeret i Universitetsbyens nordlige del. Visualisering: Aart Architects.
Universitetsbyen, som er en helhedsplan, der omdanner byens tidligere kommunehospital til en ny byintegreret universitetscampus. The Kitchen 2.0 bliver placeret i Universitetsbyens nordlige del. Visualisering: Aart Architects.

The Kitchen er Aarhus Universitets iværksætter­hus under AU Erhverv og Innovation. Navnet kommer sig af, at iværksætterhuset siden 2020 har haft til huse i kommunehospitalets tidligere centralkøkken.

Iværksætterhuset er et mødested for studerende, forskere, virksomheder og investorer, som har til formål at udvikle og understøtte startups og innovationsvirksomheder. For at imødekomme den stigende efterspørgsel på at blive en del af iværksætterhuset, skal The Kitchen nu flytte til større, permanente lokaler.

Derfor udvikles The Kitchen 2.0, som får til huse i hospitalets tidligere kedelhus og vaskeri. FEAS har nu fundet holdet, som skal stå i spidsen for projektet, lyder det i en pressemeddelelse fra Aart Architects, der sammen med Vognsen & Co. og Artelia står bag det vindende projekt.

Den nye hovedindgang til The Kitchen 2.0, som får til huse i det tidligere hospitals kedelhus og vaskeri. Visualisering: Aart Architects.
Den nye hovedindgang til The Kitchen 2.0, som får til huse i det tidligere hospitals kedelhus og vaskeri. Visualisering: Aart Architects.

– Som bygherre er vi glade for at se den ambitiøse og velkomponerede plan for transformation af det tidligere vaskeri. The Kitchen 2.0 vil blive præcis det samlingssted, som visionen bag Universitetsbyen lagde vægt på – nemlig et 24/7-liv på campus med attraktive faciliteter for både universitetet, samarbejdspartnere og byens borgere, udtaler administrerende direktør i FEAS, Jørgen Lang.

Iværksætterhuset skal fremover rumme forskellige typer kontorer, møde- og undervisningsfaciliteter, fællesområder, værksteder og “labs”, en café samt en række forskellige konference- og eventfaciliteter. Herudover får AU Erhverv og Innovation fast adresse i huset.

The Kitchen 2.0 - interiør. Visualisering: Aart Architects.
The Kitchen 2.0 – interiør. Visualisering: Aart Architects.

The Kitchen 2.0 indgår i helhedsplanen for Universitetsbyen, og bliver således en del af det omfattende byudviklingsprojekt, hvor det tidligere kommunehospital i Aarhus bliver omdannet til en ny byintegreret campus med blandt andet studie- og byliv, boliger, forskning og erhverv.

– Vi er enormt stolte af at være betroet opgaven med at transformere og skabe The Kitchen 2.0, som bliver et helt særligt og levende mødested mel­lem forskning, undervisning og erhvervs­liv midt i et af Danmarks mest karakterfulde byggede miljøer. Èn af visionerne for den kommende byintegrerede campus er at gøre universitet til en del af byen og byen til en del af universitet. The Kitchen 2.0 bliver et af de steder i Universitetsbyen, hvor omverdenen for alvor inviteres indenfor, og hvor der er grundlag for nye klynger af liv og aktivitet 24-7, siger Anne Sofie Buur Okkels, som er arkitekt og partner i Aart på vegne af hele vinderholdet.

Bygger videre på historien

The Kitchen 2.0 - interiør. Visualisering: Aart Architects.
The Kitchen 2.0 – interiør. Visualisering: Aart Architects.

The Kitchen 2.0 vil – som det også gør sig gældende i udviklingen og transformationen af resten af Universitetsbyen – tage afsæt i kommunehospitalets karakteristiske arkitektur, som blandt andet er kendetegnet af enkle facadekompositioner , spinkle hvide vinduesrammer og velkendte, robuste materialer som blandt andet røde tegl, hasleklinker og træ, skriver Aart Architects.

Bygningernes industrielle udtryk bibeholdes og bringes med ind i fremtiden ved i store træk at bevare bygningernes struktur, og ved at genanvende en stor del af de eksisterende materialer og overflader – og hvor der tilføjes nyt, vil det være med respekt for det eksisterende og med øje for at anvende materialer, som er robuste og som patinerer smukt over tid, lyder det fra arkitekterne.

– Transformationen af bygningerne vil have en meget ydmyg tilgang til stedet og dets helt særlige historie. Vi genanvender det eksisterende i så høj grad som muligt, og giver det nyt liv og funktion, som vil bidrage til samfundet i de kommende mange år, udtaler Peter Vognsen, som er direktør i Vognsen & Co, der er totalentreprenør på opgaven, mens Aart er arkitektrådgivere og Artelia ingeniørrådgivere.

Arkitektvirksomheden Transform har været bygherrerådgiver og arkitekter på projektet frem til dispositionsforslag, som vinderholdet nu skal viderebearbejde.

The Kitchen 2.0 forventes at stå klar til indflytning i 2025.

Om The Kitchen 2.0

Lokation: Aarhus, Danmark
Bygherre: FEAS Erhverv
Kommende lejere: Aarhus Universitet
Totalentreprenør: Vognsen & Co.
Arkitekt: Aart
Ingeniør: Artelia
Bygherrerådgiver: Rambøll og Transform
Periode: 2023-2025
Størrelse: 3.456 kvadratmeter