Der skal bygges flere rækkehuse i Holstebro

Det skal være nemmere at få lov til at bygge nye rækkehuse i udvalgte områder i Holstebro, Mejrup og Mejdal. Det skal et nyt kommuneplantillæg sikre.

Politikerne i teknisk udvalg i Holstebro besluttede den 18. januar at sende et kommuneplantillæg i otte ugers offentlig høring.

Tilllægget skal gøre det nemmere at bygge rækkehuse i udvalgte områder i selve Holstebro samt i forstæderne Mejrup og Mejdal. Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Ifølge kommunens forvaltning er der stigende efterspørgsel efter byggeretter til byggeri af rækkehuse i eksisterende boligområder. Det skal kommuneplantillægget imødekomme.

– Vi har et overskud af parcelhuse i Holstebro, mens vi har mangel på lejligheder og rækkehuse. Det behov imødekommer vi også med denne plan, siger Kenneth Tønning (V), der er formand for teknisk udvalg, til Dagbladet Holstebro-Struer.

I områderne markeret med blåt skal det være nemmere at bygge rækkehuse. Illustration: Holstebro Kommune.
I områderne markeret med blåt skal det være nemmere at bygge rækkehuse. Illustration: Holstebro Kommune.

Tillægget gælder for områder langs Lemvigvej og Skolegade i Holstebro, Skivevej i Holstebro, Viborgvej i Holstebro, Østerbrogade i Holstebro, Herningvej i Holstebro, Viborgvej i Mejrup og Prins Buris Vej i Mejdal.

“Kriterierne for udpegningerne er, at områderne ligger langs større veje, hvor bebyggelsen i dag fremstår med forskelligartet udtryk og arkitektur”, fremgår det af referatet fra udvalgsmødet.

Områderne fremstår ifølge forvaltningen ikke lige så homogene som de bagvedliggende boligområder med fritliggende enfamiliehuse. Desuden er flere tidligere enfamiliehuse opdelt i flere lejemål i de pågældende områder.

For nogle af områderne gælder det dog, at de allerede er udlagt til parcelhuse i en lokalplan. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan, hvis der i stedet skal bygges rækkehuse.