Dokumentar bringer aftale mellem 1927 Estate og DSB Ejendomsudvikling i fare

I august 2023 valgte DSB Ejendomsudvikling 1927 Estate som rådgiver i forbindelse med udvikling 337.000 kvadratmeter arealer midt i Aarhus. TV 2-dokumentar har nu bragt aftalen i fare.

I august 2023 valgte DSB Ejendomsudvikling 1927 Estate som rådgiver til at aktivere deres arealer midt i Aarhus.

De skal under overskriften “Banekvartererne” udvikles til blandede boligområder.

På grund af TV 2-dokumentaren Den sorte svane er aftalen mellem parterne nu bragt i fare. Det skriver Århus Stiftstidende.

Baggrunden er den uheldig rolle, som en nu suspenderet medarbejder fra 1927 Estate spiller i dokumentaren.

”Vi har bedt 1927 Estate om at redegøre nærmere for sagen fra TV, herunder at deres rådgivning af os er blevet og fortsat bliver gennemført på en ordentlig måde. Det er en proces, som vi nu afventer resultatet af. Herefter vil vi tage stilling til vores fortsatte samarbejde,” skriver underdirektør og ejendomschef fra DSB Ejendomsudvikling, Lars Gøtke i et skriftligt svar til Århus Stiftstidende.

Avisen har uden held forsøgt at få en kommentar fra administrerende direktør i 1927 Estate, byrådsmedlem Bünyamin Simsek (V).

Ingeniørvirksomheden Cowi har allerede afbrudt alt samarbejde med 1927 Estate, hvis hovedkvarter ligger på Nordre Strandvej i Risskov, oplyser Århus Stiftstidende.

Om udviklingen af Banekvartererne midt i Aarhus

I de kommende syv-otte år erstattes de eksisterende IC3- og IC4-togsæt med nye landsdækkende IC5-togsæt, og det frigør en række områder ved blandt andet Sonnesgade og Augustenborggade i den centrale del af Aarhus, som kan byudvikles.

Omkring 126.500 kvadratmeter af DSBs arealer skal efter planen fastholdes som sportsbaner og naturområder.

Værkstederne på Sonnesgade tages ud af drift i 2030, og her vil DSB Ejendomsudvikling udvikles et 61.500 kvadratmeter stort areal med boliger, erhverv og kulturtilbud med en bebyggelsesprocent på 220.

Augustenborggade foreslår DSB Ejendomsudvikling at omdanne et 64.300 kvadratmeter stort areal til et bolig-, erhvervs- og naturområde med en bebyggelsesprocent på 100.

Åbrinken har tidligere været depot og rangerområde for gods. Store dele har dog ligget ubenyttet i flere årtier, og det meste af området foreslås omlagt til et offentligt tilgængeligt naturområde, mens et areal på 61.100 kvadratmeter skal bebygges med 75 procent i form af boliger, erhverv og kultur.

Ved Kulgården bevares de nuværende aktiviteter med fodbold og hundetræning, ligesom naturområdet langs banen og boldbanerne fastholdes og åbnes for
adgang fra flere sider. Her foreslåes et 130.000 kvadratmeter stort areal bebygget med 35 procent i form af boliger, erhverv og kultur.

Grunden i Eskelunden rummer i dag to store olietanke. De skal efter planen fjernes, så et 18.900 kvadratmeter stort areal kan udvikles med en bebyggelsesprocent på 100. Her skal der ligeledes bygges boliger, erhverv og kultur.

DSB Ejendomsudvikling har anmodet Aarhus Kommune om, at arealerne inddrages i Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025.

Udviklingsselskabet peger desuden på, at området kan betjenes af kollektiv trafik ved etablering af tre nye letbanestop, idet letbanen allerede kører gennem området. Det vil give flere end 5.000 nye husstande kort afstand til letbane, lyder det.

Kilde: DSB Ejendomsudvikling.