Byggefirmaet har vundet et totalentrepriseudbud i konkurrence med to andre virksomheder.

Renoveringen skal gøre det muligt at udvikle de tidligere værftshaller, og det betyder, at hallerne får nyt tag og nye tekniske installationer, herunder brandsikring, opvarmning ved fjernvarme samt kloakarbejde. Store dele af dette udbud er en forudsætning for at U/Nord kan indrette Hal 19 til undervisning, ligesom det på lang sigt gør det muligt at udvikle de øvrige haller og søge fondsmidler.

Byrådet bevilgede i budgetaftale 2021-2024 91 millioner kroner til renovering af Værftshallerne. Dette beløb er nu fremskrevet til 96,5 millioner kr., men der har været behov for at få tilført yderligere 29,8 millioner kr. til realisering af projektet.

Siden bevillingen i 2020 er byggeindekset desuden steget, og markedet har været uroligt. Fremskrivning af 91 millioner kroner vil ifølge byggeindekset svare til 106 millioner kroner efter prisindeks for tredje kvartal 2022.

Der er blandt andet indrettet et street food-marked i Værftshallerne i Helsingør. Foto: © Dansk Byudvikling.
Der er blandt andet indrettet et street food-marked i Værftshallerne i Helsingør. Foto: © Dansk Byudvikling.

På byrådsmødet den 30. januar 2023 blev der givet en tillægsbevilling på knap 30 millioner kroner, så der nu er finansiering til renoveringen, der efter planen går i gang til juli, og forventes endelig afsluttet med udgangen af 2024.

– Gennem en række år har vi arbejdet for at få skabt et bredt og stærkt fundamentet for et projekt, der kan forløse Værftshallernes potentiale. Det er et projekt, som jeg i den grad ser frem til, og renoveringen er helt afgørende for, at vi kan få det realiseret. I takt med at renoveringen skrider frem håber jeg samtidig, at det kan få endnu flere fonde og samarbejdspartnere til at engagere sig i den fremtidige udvikling af området, udtaler borgmester i Helsingør, Benedikte Kiær (K), i meddelelsen.

Det samlede budget for udvikling af Værftshallerne er anslået til mindst 400 millioner kroner, og tidligere rapporter har peget på højere beløb for en fuldstændig restaurering. I den forbindelse er der en stor fundraising proces i gang, hvor A.P. Møller Fonden har doneret 33 millioner kroner til indretning af Hal 19, mens Lauritzen Fonden spæder til med 12,5 millioner kroner.

I alt omfatter Værftshallerne godt 18.800 kvadratmeter, og de fleste af bygningerne er opført i 1882. Bygning 19 er også opført i 1882 og omfatter 3.060 kvadratmeter. Bygningen består af stueetage og indskudte gallerier. Den har været anvendt til maskinlager og vareindlevering.

Den eksisterende tagkonstruktion lever ikke op til tidens krav til bærende konstruktioner. Det er derfor nødvendigt at bygge en ny bærende tagkonstruktion i stål. Det giver til gengæld en bedre teknisk løsning og større sikkerhed for længere levetid for tagkonstruktionen, der desuden isoleres efter gældende normer.

Indvendigt vil hallerne fremstå som nu med synlig gitterspærkonstruktion og bræddelofter. Der udføres således nyt tag og samtidig bevares det historiske indre udtryk, fremgår det af referatet fra det seneste byrådsmødet.

– Værftshallerne er en meget vigtig del af Helsingørs historie, der gennem tiden har været arbejdsplads og samlingspunkt for mange borgere i og uden for kommunen. I Elindco er vi derfor glade og stolte over at være med til at fremtidssikre et af Helsingørs vartegn og den vigtige kulturarv som er omkring Værftshallerne. Og ikke mindst glæder vi os til at fortsætte det gode samarbejde med Helsingør Kommune, og til sammen med vores rådgivere Adept Arkitekter og Norconsult at skabe de ydre rammer for fremtidige sociale fællesskaber, uddannelse af unge sejlmagere, kulturelle arrangementer med mere, siger administrerende direktør i Elindco, Jørgen Thomsen, i medddelelsen.