Køromgård i Hornbæk skal omdannes til seniorbofællesskab

Gefion Group vil nedrive den bevaringsværdige ejendom og omdanne Køromgård i Hornbæk til et seniorbofællesskab med 46 boliger og et fælleshus.

På vegne af murermester Jens Ole Kert Jensen, som i 2017 købte Køromgård i Hornbæk for 4,5 millioner kroner, har Gefion Group søgt om en ny lokalplan for ejendommen.

Sagen blev behandlet i by-, plan- og trafikudvalget i Helsingør Kommune, hvor politikerne besluttede, at lokalplanen skal sendes i otte ugers offentlig høring.

Planen skal give mulighed for, at den eksisterende landbrugsbygning på ejendommen kan nedrives, selvom den er bevaringsværdig.

Helsingør Kommunes administration oplyser, at ønsket om nedrivning af den bevaringsværdige bygning har været til udtalelse hos Helsingør Museerne. Herfra vurderes det, “at bygningen kan nedrives, da den bærer tydeligt præg af flere års misligholdelse, der underminerer bygningens kulturhistoriske værdi”.

“Der er udarbejdet en bygningsrapport, der viser, at murværket og fundamentet er kraftigt fugtskadet. Fugtskaderne er opstået over lang tid og kan ikke oprettes alene ved udtørring og dræning”, skriver administrationen videre.

LÆS OGSÅ: FØRSTE ETAPE AF NY BYDEL I HELSINGØR ER GODKENDT

“På baggrund af bygningsrapport og Museerne Helsingørs udtalelse, vurderer administrationen, at murene på Køromgårds hovedbygning ikke kan genanvendes, og at bygningen kan nedrives”, lyder det.

Lokalplanen skal bane vejen for, at landbrugsejendommen kan erstattes af et 5.500 kvadratmeter stort seniorbofællesskab med i alt 46 boliger.

Selve gårdbygningen erstattes af fire senioregnede boliger på hver især 90 kvadratmeter og et fælleshus på mindst 80 kvadratmeter. På det tidligere landbrugsareal bygges 42 rækkehuse. Der ønskes opført cirka 32 boliger på omkring 115 kvadratmeter og 10 boliger på cirka 92 kvadratmeter.

Det er ambitionen, at det kommende byggeri certificeres til DGNB Guld.

Et flertal i by-, plan- og trafikudvalget i Helsingør Kommune har givet grønt lys til at sende en lokalplan for projektet i offentlig høring. Først skal sagen dog behandles af byrådet.